Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 15-1-2016

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις 15-1-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 ,για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Γνωμοδότηση ή μη για διόρθωση απόφασης Νομάρχη για καταχώρηση έκτασης στον Εν. Ναό Αγίων Αρτεμίου και Γερασίμου Πενταπλατάνου.
2) Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών – αξιολόγησης προσφορών και παραλαβής προμηθειών , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 46 και 28 του ΕΚΠΟΤΑ.
3) Ορισμός Δ.Σ στην επιτροπή παραλαβής εργασιών που εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 70 του Π.Δ 28/80.  
4) Έγκριση ή μη παράτασης  προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: Παρέμβαση στο παλιό κοινοτικό κατάστημα Εσωβάλτων και μετατροπή του σε Λαογραφικό Μουσείο.
5) Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας  περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: Πλακοστρώσεις και πεζοδρομήσεις στην επέκταση Τ.Κ. Αραβησσού του Δήμου Πέλλας.
6) Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας  περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Κρύας Βρύσης – Ακρολίμνης.
7) Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας  περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: Κατασκευή του τεχνικού διέλευσης του ρέματος Πλατανόρεμα στην Τ.Κ. Αθύρων του Δήμου Πέλλας.
8) Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας  περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: Ανάπλαση οδού Λεφάκη , εισόδου αρχαιολογικού μουσείου Πέλλας της Δ.Κ. Πέλλας.
9) Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας  περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: Βελτίωση αγροτική οδού στη Δ.Ε Κύρρου Δήμου Πέλλας
10) Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου: Κατασκευή κόμβου της διασταύρωσης των οδών Ιωάννη Μεταξά και Καζαντζίδη Δ.Ε Κρύας Βρύσης.
11) Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Πέλλας  από το Υπουργείο Εσωτερικών για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες, ποσού 60.000 €.
12) Έγκριση διενέργειας προμήθειας γραφικής ύλης , φωτοαντιγραφικού χαρτιού και λοιπών ειδών γραφείου για το 2016.
13) Έγκριση διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας και των Νομικών του Προσώπων για χρονικό διάστημα από 1-7-2015 μέχρι 30-6-2016 με διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης.
14) Εκμίσθωση με δημοπρασία αγροτεμαχίων: α) Τ.Κ. Αχλαδοχωρίου, β) Τ.Κ. Νέου Μυλοτόπου γ) Τ.Κ. Αραβησσού.
15) Λύση σύμβασης εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στην Δ.Κ. Πέλλας  
16) Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου από τη μίσθωση αγροτεμαχίου α) Τ.Κ. Αχλαδοχωρίου, β) Τ.Κ. Δροσερού.
17) Κατάργηση παραγωγικής άδειας , πωλητή λαϊκών αγορών
18) Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

Εισηγητής του 1ου,2ου,3ου,14ου και 18ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος
Εισηγητής από το 4ο μέχρι και το 11ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου
Εισηγητής του 12ου,13ου ,15ου και 16ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος.
Εισηγητής του 17ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Παντελίδης Κυριάκος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστηκε 1989 φορές