Ανακοίνωση - Πρόσκληση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Τμ. Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με το αρ. πρωτ. 148804(305)/7-4-2016 έγγραφό του καλεί το ενδιαφερόμενο κοινό :

1) να λάβει γνώση επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου "Μελέτη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στην Περιφερειακή Διώρυγα {Τάφρος Τ66} και στον ποταμό Λουδία" (υποκατηγορία Α1 - ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα με Α/Α 15) και
2) να εκφράσει και να διατυπώσει γραπτώς τις απόψεις του επί της Μελέτης έως και τις 16-05-2016.

Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών στοιχείων και για την παραλαβή των έγγραφων απόψεων και προτάσεων των πολιτών και φορέων είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Κ.Μ (τηλ. 2313 325550) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

  • Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε τα ενημερωτικά έντυπα >>

Από το Γραφείο Τύπου

Διαβάστηκε 2379 φορές