Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 24-5-2016

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις 24-5-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1)    Παρουσίαση ετήσιας έκθεσης Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Πέλλας.
2)    Εκλογή υδρονομέων στο Δήμο Πέλλας για την αρδευτική περίοδο 2016.
3)    Πράξη εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης Οικισμού Αμπελειών Δήμου Πέλλας, πρ/σμού: 45.487,89 € Α.Μ. 82/1997 ( ΤΥΔΚ Ν. Πέλλας).
4)    Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 377/2014 του Δ.Σ Πέλλας για μίσθωση ακινήτου για στέγαση του 12ου Νηπιαγωγείου Γιαννιτσών.
5)    Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την εκτέλεση της πράξης με τίτλο: Αντιμετώπιση υπογείων υδάτων στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών.
6)    Αλλαγή επωνυμίας αναδόχου εταιρείας από « Β. Καραχάλιος – Χ. Κουκλίδης – Σ. Δάκουρας Ο.Ε» σε « Β. Καραχάλιος – Χ. Κουκλιδης Ο.Ε.».
7)    Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου: Κατασκευή κόμβου της διασταύρωσης των οδών Ι. Μεταξά και Καζαντζίδη Δ.Ε Κρύας Βρύσης , Α.Μ. 15/2014.
8)    Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου: Αντικατάσταση ξύλινης στέγης και κεραμοσκεπής 4ου Δημοτικού Σχολείου Γιαννιτσών.
9)    Συγκρότηση επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: Αγροτική οδοποιϊα Τ.Κ. Παλ. Μυλοτόπου, Α.Μ. 9/2014.
10)    Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: Ανάπλαση οδού Λεφάκη , εισόδου αρχαιολογικού μουσείου Πέλλας της Δ.Κ. Πέλλας.
11)    Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: Ασφαλτόστρωση αγροτική οδού Κρύας Βρύσης – Ακρολίμνης.
12)    Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: Κατασκευή πεζοδρομίων στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών.
13)    Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του υποέργου: Δίκτυο βαρύτητας οικισμού Καρυώτισσας και καταθληπτικοί αγωγοί , της πράξης με τίτλο: Αποχέτευση οικισμών Γαλατάδων και Καρυώτισσας και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Ε Μ. Αλεξάνδρου Δήμου Πέλλας.
14)    Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: Ασφαλτόστρωση δρόμων Τ.Κ. Μελισσίου Δήμου Πέλλας , Α.Μ. 21/2015.
15)    Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: Ασφαλτόστρωση δρόμων Τ.Κ. Μελισσίου του Δήμου Πέλλας.
16)    Έγκριση της αριθμ. 56/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας που αφορά την 2η αναμόρφωση του πρ/σμού της για το 2016.
17)    Εισήγηση της Ο.Ε για επιβολή τέλους χρήσης του Κλειστού Γυμναστηρίου Γιαννιτσών για την διοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης με τον διακριτικό τίτλο « The Rocks».
18)    Αναμόρφωση πρ/σμού Δήμου Πέλλας  οικονομικού έτους 2016.
19)    Διαγραφή οφειλών
20)    Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος
21)    Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου  
22)    Εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων : α) Τ.Κ. Αχλαδοχωρίου ,β) Τ.Κ. Αμπελιών , γ) Τ.Κ. Νέου Μυλοτόπου.
23)    Επικαιροποίηση της αριθμ. 141/2015 απόφασης του Δ.Σ που αφορά την εκμίσθωση αγροτεμαχίου για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.
24)    Διενέργεια δημοπρασιών για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης θέσεων περιπτέρου: α) Δ.Κ. Γιαννιτσών, β) Τ.Κ. Αθύρων, γ) Τ.Κ. Δυτικού και δ) Τ.Κ. Πλαγιαρίου.
25)    Αίτημα διαγραφής επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.
26)    Χορήγηση παραγωγικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.
27)    Καθορισμός και χορήγηση αδειών συμμετοχής σε τοπικές παραδοσιακές- θρησκευτικές πανηγύρεις Δήμου Πέλλας μηνός Ιουνίου  2016.
28)    Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα και ψήφιση σχετικών πιστώσεων
29)    Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

Εισηγητής του 2ου,4ου,21ου,22ου,23ου,27ου,28ου και 29ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος
Εισηγητής του 1ου θέματος η Συμπαραστάτρια του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Πέλλας κα Ζωή Καρατσόρη.
Εισηγητής του 3ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Δεληγιαννίδης Κων/νος.
Εισηγητής από το 5ο μέχρι και το 16ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής του 17ου,18ου,19ου και 20ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος.
Εισηγητής του 24ου και 25ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Σοφίας Χρήστος
Εισηγητής του 26ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Παντελίδης Κυριάκος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστηκε 2128 φορές