Απολογιστική έκθεση του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης

Σύμφωνα με το αρ. 77 παρ. 5 του ν. 3852/2010 ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης υποβάλλει ετήσια έκθεση η οποία παρουσιάζεται από τον ίδιο στο δημοτικό συμβούλιο. Υποχρεωτική είναι και η ανάρτηση της ετησίας έκθεσης στην επίσημη σελίδα του Δήμου στο πλαίσιο της διαφάνειας αλλά και της λογοδοσίας του Συμπαραστάτη απέναντι στους πολίτες.

Η παρούσα αποτελεί την πρώτη απολογιστική έκθεση του Συμπαραστάτη στην οποία παρουσιάζονται εν περιλήψει οι καταγγελίες οι οποίες υποβλήθηκαν κατά το έτος 2015 και θα παρουσιαστεί στο δημοτικό συμβούλιο της 24ης Μαΐου 2016 .

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την έκθεση.

Με τιμή
Η Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης Δήμου Πέλλας
Ζωή Α. Καρατσόρη

Διαβάστηκε 1820 φορές