Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας που αφορά στην αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της Π.Ε. Πέλλας

Με την υπ.αριθ. 178/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πέλλας κατά την συνεδρίαση του στις 24/5/2016 εγκρίθηκε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα που αφορά στην αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της Π.Ε. Πέλλας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πέλλας αφού έλαβε γνώση του σχεδίου που αφορά στο νέο οργανισμό για την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας και λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω θεωρεί ότι η ενδεχόμενη κατάργηση τμημάτων καθώς και η υποβάθμιση διευθύνσεων που λειτουργούν στην Π.Ε. Πέλλας μόνο αρνητικά μπορεί να συμβάλει στην καθημερινότητα και στην εξυπηρέτηση των κατοίκων ολόκληρου του νομού και ειδικά των ανθρώπων που ασχολούνται με την γεωργία και την κτηνοτροφία:

 • Επειδή η συνεχόμενη συρρίκνωση των δημοσίων υπηρεσιών, αποδιοργανώνει την οικονομική και κοινωνική συνοχή της κοινωνίας μας.
 • Επειδή στο Δήμο Πέλλας, το μεγαλύτερο Δήμο της Π.Ε. Πέλλας, υπάρχουν 500.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης έκτασης, εκ των οποίων το 95% με αρδευτικό δίκτυο, λειτουργούν πέντε ΤΟΕΒ και κατατίθενται ετησίως 10.000 αιτήσεις ΟΣΔΕ.
 • Επειδή είναι ηθική και ιστορική υποχρέωση να παραμείνει η Διεύθυνση Γεωργίας στα Γιαννιτσά ως εργαλείο υποστήριξης των αγροτών του κάμπου των Γιαννιτσών, υποστηρίζοντας το όραμα για μια σύγχρονη και αναπτυσσόμενη γεωργία που τόσο πολύ έχει ανάγκη ο τόπος.
 • Επειδή πολιτικές κατάργησης τμημάτων και διευθύνσεων που αφορούν στον αγροτικό κόσμο το μόνο που δηλώνουν είναι η αδιαφορία και έλλειψη συνεισφοράς στον αγροτικό κόσμο.
 • Επειδή οι αγρότες έχουν συνεχή ανάγκη επιμόρφωσης κατεύθυνσης και τεχνογνωσίας προκειμένου να βελτιώσουν την παραγωγή και να αυξήσουν το εισόδημά τους, είναι επιβεβλημένη η παρουσία ειδικών στην περιοχή που ασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα.
 • Επειδή από τη συγκεκριμένη απόφαση πλήττεται κυρίως ο αγροτικός πληθυσμός του Δήμου Πέλλας που αδυνατεί να συμβάλει επιπλέον στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.
 • Επειδή με την ενδεχόμενη κατάργηση τμημάτων και διευθύνσεων από την πόλη των Γιαννιτσών τόσο ο επιχειρηματικός, όσο και ο αγροτικός κόσμος θα αναγκάζεται να διανύει μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις για να εξυπηρετηθεί , σε ένα δύσκολο οδικό δίκτυο ειδικά κατά τους χειμερινούς μήνες.
 • Επειδή οι μετακινήσεις θα επιβαρύνουν τους πολίτες οικονομικά αλλά και χρονικά με την κατασπατάληση χρόνου για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους. Ειδικά δε τους αγρότες οι οποίοι μετά και την τελευταία φοροεπιδρομή αδυνατούν να ανταπεξέλθουν ακόμη και στα βασικά τους έξοδα.
 • Επειδή η περιοχή του Δήμου Πέλλας έχει αποδυναμωθεί διοικητικά εξαιτίας της κατάργησης πολλών δημοσίων υπηρεσιών δεν δεχόμαστε να υποστούμε κάτι ανάλογο σε μια περιοχή με πολλά και δυσεπίλυτα χρόνια προβλήματα.
 • Επειδή αγνοείται το αδιαμφισβήτητο κριτήριο του πληθυσμιακού δυναμικού. Ο Δήμος Πέλλας είναι ο μεγαλύτερος Δήμος της Π.Ε. Πέλλας και από τους μεγαλύτερους της χώρας.
 • Επειδή η συγκεκριμένη πρόταση για αναδιάρθρωση και κατάργηση ολόκληρων τμημάτων από την πόλη των Γιαννιτσών δεν λαμβάνει υπόψη καμία ιδιαιτερότητα, όπως χιλιομετρικές αποστάσεις, οδικό δίκτυο, ενασχόληση κατοίκων - η συντριπτική του πλειοψηφία των κατοίκων του Δήμου Πέλλας ασχολείται με την γεωργία και την κτηνοτροφία-.
 • Επειδή το σχέδιο της απόφασης δεν είναι αποτέλεσμα γόνιμου διαλόγου με τους αρμόδιους φορείς και κατά συνέπεια αγνοεί τις αρνητικές επιπτώσεις που θα επιφέρει στον κόσμο της περιοχής.

Αποφασίζουμε ομόφωνα

Να συνεχιστεί η λειτουργία των τμημάτων Τοπογραφίας και Πολιτικής Γης Γιαννιτσών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Γιαννιτσών, Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών καθώς και των Αγροτικών Κτηνιατρείων.

Να παραμείνει η διεύθυνση διοικητικού και οικονομικού, η διεύθυνση τεχνικών έργων καθώς και να προβλεφθεί τι θα γίνει με τα γεωργικά μηχανήματα Γιαννιτσών.

Ότι είμαστε αντίθετοι με το σχέδιο αναδιάρθρωσης και απαιτούμε από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πέλλας να αποσύρουν την εν λόγω απόφαση.

Το παρόν ψήφισμα να παραδοθεί στους αρμόδιους καθώς και στα Μ.Μ.Ε.

Γιαννιτσά 25/05/2016

Για το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Χρήστος Πασσαλής

Διαβάστηκε 1343 φορές