Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 30-6-2016

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις 30-6-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 ,για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1)  Αντικατάσταση μέλους στο Δ/κό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Πέλλας.
2)  Έγκριση ή μη του 2ου ΑΠΕ του έργου: Κατασκευή πεζοδρομίων στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών.
3)  Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου: Δημιουργία Πολυθεάματος για την ζωή και το έργο του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
4)  Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: Ασφαλτόστρωση δρόμων Τ.Κ. Μελισσίου Δήμου Πέλλας.
5)  Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας  περαίωσης εργασιών του έργου: Κατασκευή του τεχνικού διέλευσης του ρέματος ΄΄ Πλατανόρεμα΄΄ στην Τ.Κ. Αθύρων.
6)  Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Τ.Κ. Νέας Πέλλας.
7)  Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ΚΑΠΗ Κρύας Βρύσης.
8)  Απασχόληση πρακτικά ασκουμένων μαθητών της ΕΠΑΣ μαθητείας του ΟΑΕΔ Βέροιας.
9)  Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την λειτουργία του πεζόδρομου της Δ.Κ.Πέλλας.
10)  Έγκριση ή μη διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας και των Νομικών του Προσώπων για χρονικό διάστημα από 1-9-2016 μέχρι 31-12-2018.
11)  Αναμόρφωση πρ/σμού Δήμου Πέλλας  οικονομικού έτους 2016.
12)  Διαγραφή οφειλών.
13)  Έγκριση γενομένης μετάβασης του κ. Δημάρχου στην Πορτογαλία και ψήφιση των σχετικών δαπανών μετακίνησής του.
14)  Έγκριση: α)  γενομένης μετάβασης στο Δίστομο του αντιδημάρχου κ. Επιτροπάκη Αθανάσιο και μετάβασης και β) μετάβασης του αντιδημάρχου κ. Στεργιούλα Δημήτριου στην Μήλο και ψήφιση των σχετικών δαπανών μετακίνησής των.  
15)  Αίτημα διαγραφής παραγωγικής άδειας  πωλητή λαϊκών αγορών.
16)  Χορήγηση παραγωγικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.
17)  Ανανέωση ή μη επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.
18)  Καθορισμός και χορήγηση αδειών συμμετοχής σε τοπικές παραδοσιακές- θρησκευτικές πανηγύρεις Δήμου Πέλλας μηνός Ιουλίου  2016.
19)  Διενέργεια δημοπρασίας για την παραχώρηση χρήσης δικαιώματος  χρήσης θέσης περιπτέρου στην Τ.Κ. Γαλατάδων.
20)  Δωρεάν παραχώρηση κινητών πραγμάτων του Δήμου Πέλλας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 199 του Ν.3463/2006.
21)  Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

Εισηγητής του 8ου ,13ου,14ου,18ου,19ου,20ου  και 21ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος.
Εισηγητής του 1ου θέματος ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ κ. Κερασόπουλος Παναγιώτης
Εισηγητής από το 2ο μέχρι και το 7ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής του 9ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Δεληγιαννίδης Κων/νος
Εισηγητής του 10ου,11ου και 12ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος.
Εισηγητής του 15ου,16ου και 17ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Παντελίδης Κυριάκος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστηκε 2118 φορές