«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (ΕΣΠΑ) Παιδικοί Σταθμοί

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ΚΕΚΑΠΠΑ Δήμου Πέλλας κατόπιν της Αριθμ. 16/οικ.578/ΕΥΣΕΚΤ/66166 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ1850/24.06.2016, Τεύχος Β΄) και του από 23 Ιουνίου 2016 σχετικού Δελτίο Τύπου για τον Εκσυγχρονισμό του Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το Σχολικό Έτος 2016-2017 ανακοινώνει ότι για το έτος αυτό στη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» αναμένεται να ενταχθούν οι παρακάτω παιδικοί σταθμοί του Δήμου :

1

Γραφείο Α Παιδικού Σταθμού Περιοχής Γιαννιτσών
Κολοκοτρώνη 18
Τηλ.2382022503 & 2382024804

2

Γραφείο Β Παιδικού Σταθμού Περιοχής Γιαννιτσών

Β.Ρώμα 4
Τηλ. 2382024804

3

Γραφείο Γ Παιδικού Σταθμού Περιοχής Γιαννιτσών

Στράντζης 16Α
Τηλ. 2382021313

4

Γραφείο Παιδικού Σταθμού Περιοχής Εργατικών Κατοικιών

Τηλ. 2382021313 & 2382029322

5

Γραφείο Παιδικού Σταθμού Περιοχής Πενταπλατάνου

Τηλ. 2382022030

6

Γραφείο Παιδικού Σταθμού Περιοχής Γαλατάδων

Τηλ.2382041977 & 2382043070

7

Γραφείο Παιδικού Σταθμού Περιοχής Πέλλας

Τηλ. 2382031836

8

Γραφείο Παιδικού Σταθμού Περιοχής Μυλοτόπου

Τηλ.23820 51246

9

Γραφείο Β Παιδικού Σταθμού Περιοχής Κρύας Βρύσης

Τηλ.23820 61226

10

Γραφείο Παιδικού Σταθμού Περιοχής Αγίου Λουκά

Τηλ. 2382062881

11

Γραφείο Παιδικού Σταθμού Περιοχής Ακρολίμνης

Τηλ. 2382062455

12

Γραφείο Παιδικού Σταθμού Περιοχής Παλαιφύτου

Τηλ. 2382043070 

13

Γραφείο Παιδικού Σταθμού Περιοχής Καρυώτισσας

Τηλ. 2382041226 & 2382043070
14 Γραφείο Παιδικού Σταθμού Περιοχής Αραβησσού Τηλ. 2382099181 & 2382051246

Η Αίτηση Συμμετοχής των ενδιαφερομένων, θα διατίθεται ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.(www.eetaa.gr).

Η συνοπτική περιγραφή της δράσης έχει ως εξής:
- Πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ προς τους γονείς να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα.
- Μοριοδότηση γονέων και άτυπη διαδικασία σύζευξης.
- Τοποθέτηση παιδιών στις δομές.

Το χρονοδιάγραμμα που θα ακολουθηθεί είναι το εξής:
- 4 Ιουλίου: Πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ προς τους γονείς να κάνουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα.
- 1η Αυγούστου: Έκδοση από την ΕΕΤΑΑ τελικών αποτελεσμάτων ωφελούμενων γονέων.

Ωφελούμενες/οι της δράσης είναι:
- Μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών ή/και
- Μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με Αναπηρία.
- Άτομα (γυναίκες και άνδρες), στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια παιδιών.

Οι ωφελούμενες/οι της δράσης θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
- να είναι εργαζόμενες/οι (μισθωτές/οί, αυτοαπασχολούμενες/οι), ή
- να είναι άνεργες/οι οι οποίες/οι να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

Από όλες τις ως άνω κατηγορίες εξαιρούνται οι τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και υπάλληλοι μόνιμοι και αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού).

Η κατηγορία των δομών είναι: Α. Βρεφικοί, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί  και η κατηγορία θέσης: Α2. Προνήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Η χρηματοδότηση της πράξης αποτελεί εξ ολοκλήρου Δημόσια Δαπάνη και προέρχεται από Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι γονείς των νηπίων μπορούν να απευθύνονται στις ανωτέρω δομές και στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α .(www.eetaa.gr).

Ο Πρόεδρος του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α.
ΒΑΛΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 


 

Διαβάστηκε 1470 φορές