Εφαρμογή Ενημέρωσης Ηλεκτρονικού Μητρώου Ανασφάλιστων-Οικονομικά Αδύνατων

Σας γνωρίζουμε ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για παροχή δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης μετατέθηκε για τις 01/08/2016 σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.

Διαβάστηκε 1847 φορές