Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 27-7-2016

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις 27-7-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30, για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Παραίτηση από τη θέση του αντιπροέδρου του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΠ.
2) Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας.
3) Λειτουργία παραρτήματος Νηπιαγωγείου Μεσιανού για το σχολικό έτος 2016-2017.
4) Αίτημα αύξησης ωραρίου εργασίας για συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μειωμένου ωραρίου.
5) Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού της πράξης: Δημιουργία Πάρκου των Δράσεων στον Πλατανότοπο στην Δ.Κ.Γιαννιτσών.
6) Ανάληψη πρόσθετων αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 94 και 95 του Ν.3852/2010.
7) Απευθείας ανάθεση μίσθωσης καταλλήλου ακινήτου για την προσωρινή στέγαση του 12ου Νηπιαγωγείου Γιαννιτσών.
8) Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για μονοδρόμηση της οδού Λεφάκη στην Δ.Κ. Πέλλας.
9) Γνωμοδότηση περί απαγόρευσης βόσκησης  στο δημόσιο δάσος "Κρώμνης" της Δ.Ε.Κύρρου του Δήμου Πέλλας.
10) Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: Κατασκευή κόμβου της διασταύρωσης των οδών Ιωάννη Μεταξά και Καζαντζίδη Δ.Ε.Κρύας Βρύσης.
11) Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: Αντικατάσταση ξύλινης στέγης και κεραμοσκεπής 4ου Δημοτικού Σχολείου Γιαννιτσών, πρ/σμού: 253.000,00€.
12) Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή δεξαμενής  - αντλιοστασίου και αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση Τσαϊρια Σταυροδρομίου.
13) Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου: Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης 1ου και 2ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών, πρ/σμού: 400.726,36€ Α.Μ. 23/2014.
14) Έγκριση ή μη του 2ου ΑΠΕ του έργου: Κατασκευή κόμβου της διασταύρωσης των οδών Ιωάννη Μεταξά και Καζαντζίδη Δ.Ε Κρύας Βρύσης, πρ/σμού: 255.000,00€.
15) Έγκριση ολοκλήρωσης της πράξης με τίτλο: Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης Δήμου Πέλλας, με κωδικό MIS 365063.
16) Έγκριση ολοκλήρωσης της πράξης με τίτλο: Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων 3ης Δ.Ε.Πέλλας, με κωδικό MIS 346614.
17) Παράταση ή μη της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: Κρασπέδωση στην Τ.Κ. Αραβησσού, Α.Μ. 35/2015.
18) Παράταση ή μη της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης 1ου και 2ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών, στα πλαίσια του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.
19) Παράταση ή μη της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: Αποκατάσταση λιμνοδεξαμενής Τ.Κ.Αθύρων.
20) Παράταση ή μη της προθεσμίας λήξης σύμβασης παροχής υπηρεσιών για το Υποέργο 2 της πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ με τίτλο: Οριζόντιος επιστημονικός σύμβουλος υποσρήριξης για την παρακολούθηση υλοποίησης της πράξης: Εξοικονόμηση ενέργειας Γιαννιτσών και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ).
21) Καθορισμός και παραχώρηση χώρων στους εκθέτες της Εμποροπανήγυρης Γιαννιτσών.
22) Καθορισμός και παραχώρηση χώρων στους εκθέτες της Εμποροπανήγυρης Κρύας Βρύσης.
23) Επικαιροποίηση των αριθμ. 409/2014 και 190/2015  αποφάσεων του Δ.Σ Πέλλας που αφορούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Πέλλας.
24) Διαγραφή οφειλών.
25) Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.
26) Έγκριση της αριθμ. 134/2016 απόφαση της Ο.Ε. που αφορά την υποβολή κατάστασης υλοποίησης πρ/σμού Α΄τριμήνου οικονομικού έτους 2016 του Δ. Πέλλας.
27) Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Πέλλας.
28) Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου.
29) Εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικού αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Αμπελιών για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.
30) Εκμίσθωση με δημοπρασία: α)δημοτικής έκτασης 15 στρεμμάτων από το αριθμ. 2622 χερσολείβαδο  Τ.Κ. Αραβησσού, και β)6,3 στρεμμάτων από το αριθμ.2622 χερσολείβαδο Τ.Κ. Αραβησσού, για δημιουργία βιοτεχνικής ή βιομηχανικής μονάδας χαμηλής ή μέσης όχλησης (ανακύκλωση ελαστικών).
31) Καθορισμός και χορήγηση αδειών συμμετοχής σε τοπικές παραδοσιακές - θρησκευτικές πανηγύρεις Δήμου Πέλλας μηνός Αυγούστου 2016.
32) Μεταβίβαση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.
33) Αίτημα για την δημιουργία αγροτικού ιατρείου στην Τ.Κ.Αξού.
34) Συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης για την καταστροφή πάγιου ηλεκτρονικού εξοπλισμού Δήμου Πέλλας.
35) Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

Εισηγητής από το 1ο μέχρι και το 7ο, το 9ο, και από το 28ο μέχρι και το 35ο θέμα ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος.
Εισηγητής του 8ου, 21ου, 22ου και 23ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Κερασόπουλος Παναγιώτης.
Εισηγητής από το 10ο μέχρι και το 20ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής του 24ου, 25ου, 26ου και 27ου θέματος η αντιδήμαρχος Οικονομικών κα Λούσπα Ερασμία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστηκε 1905 φορές