Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 24-10-2016

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις 24-10-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30,για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ορισμός αιρετού εκπροσώπου του Δήμου Πέλλας στην συγκρότηση ειδικής επιτροπής που αφορά στον καθορισμό ενδιάμεσου αποδέκτη επεξεργασμένων αστικών λυμάτων.
2. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πέλλας και ΔΕΥΑΠ για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: Ανόρυξη και αξιοποίηση νέων υδρευτικών γεωτρήσεων και εγκατάσταση δύο δεξαμενών ύδρευσης στο Δήμο Πέλλας και  ορισμός δύο μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης.
3. Έγκριση υποβολής πρότασης σε σχετική πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του άξονα προτεραιότητας 06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» με τίτλο: Υποδομές βελτίωσης της ποιότητας και διασφάλισης της ποσότητας πόσιμου νερού.
4. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών εγκαταστάσεων στην ΔΕΥΑΠ για την ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων.
5. Έγκριση παράτασης εισόδου – εξόδου οχημάτων επί της επαρχιακής οδού εγκαταστάσεων α)Συνεργείο επισκευής και συντήρησης ελαστικών του Μητώνα Γεωργίου και β)Συνεργείο αλουμινοκατασκευών.
6. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Αγροτική οδοποιϊα Δ.Δ. Παλ. Μυλοτόπου.
7. Έγκριση παραχώρησης χώρου στο πεζοδρομημένο τμήμα της οδού Ελ. Βενιζέλου στα Γιαννιτσά για τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις της 6ης Παραμυθούπολης του Δήμου Πέλλας.
8. Αντικατάσταση τακτικού μέλους στην Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Πέλλας.
9. Υποβολή κατάσταση υλοποίησης του πρ/σμού Β΄τριμήνου οικ. έτους 2016 του Δήμου Πέλλας.
10. Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Πέλλας.
11. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για αναπροσαρμογή τέλους διαφήμισης.
12. Έγκριση ή μη του πρακτικού εκμίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου Τ.Κ. Παλαιφύτου.
13. Εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικών αγροτεμαχίων: α)Δ.Κ. Γιαννιτσών, β)Τ.Κ. Αθύρων.
14. Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου από τη μίσθωση αγροτεμαχίου Τ.Κ. Αμπελιών.
15. Κοπή δένδρων.
16. Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

Εισηγητής του 13ου ,14ου και 16ου Θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος.
Εισηγητής από το 1ο μέχρι και το 6ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής του 9ου,10ου,11ου και 12ου θέματος η αντιδήμαρχος Οικονομικών κα Λούσπα Ερασμία.
Εισηγητής του 7ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Κερασόπουλος Παναγιώτης.
Εισηγητής του 8ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Σεραίδης Πέτρος.
Εισηγητής του 15ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Καραφυλλιάς Ανδρέας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστηκε 1921 φορές