Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 1-11-2016

Γιαννιτσά, 27-10-2016
Αριθμ. Πρωτ:45400
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1) Μυστακίδου Πολύμνια, μέλος της Ο.Ε.
2) Επιτροπάκης Αθανάσιος, μέλος της Ο.Ε.
3) Ξηρός Βασίλειος, μέλος της Ο.Ε.
4) Στεργιούλας Δημήτριος, μέλος της Ο.Ε.
5) Ανδρεάδης Γεώργιος, μέλος της Ο.Ε.
6) Αρνάκης Τιμόθεος , μέλος της Ο.Ε.
7) Καραμπατζάκης Αντώνιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.                                                   

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπ

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις  01-11-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ.  για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Κατάρτιση σχεδίου 11ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας έτους 2016 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
2.    Ανανέωση πάγιας προκαταβολής
3.    Διάθεση πίστωσης 2.331,19€ για προμήθεια υλικών (φυτοφάρμακα, λιπάσματα, σπόροι, μυοκτόνα, στηρίγματα φυτών και μάσκες ενεργού άνθρακα) για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δ.Πέλλας
4.    Διάθεση πίστωσης 14.366,00€ για προμήθεια αρδευτικού υλικού για την επισκευή-συντήρηση του αρδευτικού δικτύου του Δ.Πέλλας
5.    Διάθεση πίστωσης 433,38€ για προμήθεια αρδευτικού υλικού για τις ανάγκες αρδευτικού δικτύου στην Δ.Ε.Πέλλας Δ.Πέλλας
6.    Διάθεση πίστωσης 2.928,96€ για προμήθεια φυτών και δενδρυλλίων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου Δ.Πέλλας (διάφοροι χώροι πρασίνου του Δήμου)
7.    Διάθεση πίστωσης 1.688,88€ για συντήρηση δημοτικού κτιρίου στο οποίο στεγάζεται το Λαογραφικό Μουσείο Γιαννιτσών Δ.Πέλλας
8.    Διάθεση πίστωσης 693,16€ για προμήθεια παραθύρου αλουμινίου, παραθύρου σιδερένιου, ντουλαπιού από λαμαρίνα σιδήρου και γωνιών σιδήρου για παγκάκια για τις ανάγκες του 8ου Δημοτικού Σχολείου Γιαννιτσών Δ.Πέλλας
9.    Διάθεση πίστωσης 744,00€ για συντήρηση παραθύρων (με αντικατάσταση διπλού υαλοπίνακα) από ξύλο καστανιάς στο Ωρολόι Γιαννιτσών Δ.Πέλλας
10.    Διάθεση πίστωσης 8.766,80€ για προμήθεια ανταλλακτικών κι εκτέλεσης εργασιών για τις ανάγκες επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων του Δ.Πέλλας
11.    Διάθεση πίστωσης 3.149,60€ για προμήθεια ανταλλακτικών κι εκτέλεση εργασιών για τις ανάγκες επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων του Δ.Πέλλας
12.    Διάθεση πίστωσης 24.800,00€ για αμοιβή μελέτης αποκατάστασης νερόμυλου στην Αραβησσό Δ.Πέλλας
13.    Έγκριση ή μη πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια: «σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου Γιαννιτσών για το σχολικό έτος 2016-2017», Α.Μ.5/2016, Πρ/μού:73.823,40 € με Φ.Π.Α.
14.    Έγκριση ή μη πρακτικού οικονομικών προσφορών του ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας και των νομικών του προσώπων για το χρονικό διάστημα από 1-9-2016 μέχρι 31-12-2018», Α.Μ. 4/2016, Πρ/μός: 2.929.747,88 € με Φ.Π.Α.
15.    Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αριθ. 142 και 422 αγροτεμαχίων Τ.Κ. Παλαιφύτου του Δ.Πέλλας
16.    Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθ. 1164 αγροτεμαχίου Τ.Κ. Νέας Πέλλας του Δ.Πέλλας
17.    Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθ.169 αγροτεμαχίου καθώς και τμημάτων έκτασης 0,75 και 9,25 στρ. από το αριθ.237 αγροτεμάχιο Τ.Κ. Αχλαδοχωρίου του Δ.Πέλλας
18.    Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθ.233 αγροτεμαχίου Τ.Κ. Ακρολίμνης του Δ.Πέλλας
19.    Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθ. 2707 αγροτεμαχίου Δ.Κ. Γαλατάδων του Δ.Πέλλας
20.    Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων Τ.Κ. Εσωβάλτων του Δ.Πέλλας (όπως καταγράφονται στην αριθ.11/2016 απόφαση Συμβουλίου Τ.Κ. Εσωβάλτων)
21.    Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθ.569 αγροτεμαχίου καθώς και τμήματος έκτασης 1,292στρ. από το αριθ. 91 αγροτεμάχιο Τ.Κ. Aξού του Δ. Πέλλας
22.    Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος έκτασης 2.352 τ.μ. από το αριθ.2355 αγροτεμάχιο Τ.Κ. Νέου Μυλοτόπου του Δ.Πέλλας, για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων
23.    Καθορισμός κι έγκριση των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση  αγροτεμαχίων Δ.Κ. Γιαννιτσών του Δ.Πέλλας (όπως καταγράφονται στην αριθ. 119/2016 απόφαση Συμβουλίου Δ.Κ. Γιαννιτσών)
24.    Καθορισμός κι έγκριση των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση  αγροτεμαχίων Τ.Κ. Αθύρων του Δ.Πέλλας (όπως καταγράφονται στην αριθ.4/2016 απόφαση Συμβουλίου Τ.Κ. Αθύρων)

 

      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

      ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 2114 φορές