Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 14-11-2016

Γιαννιτσά, 10-11-2016
Αριθμ. Πρωτ:47444
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1) Μυστακίδου Πολύμνια, μέλος της Ο.Ε.
2) Επιτροπάκης Αθανάσιος, μέλος της Ο.Ε.
3) Ξηρός Βασίλειος, μέλος της Ο.Ε.
4) Στεργιούλας Δημήτριος, μέλος της Ο.Ε.
5) Ανδρεάδης Γεώργιος, μέλος της Ο.Ε.
6) Αρνάκης Τιμόθεος , μέλος της Ο.Ε.
7) Καραμπατζάκης Αντώνιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.                                                   

ΘΕΜΑ:  "Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής"

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις  14-11-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ.  για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συζήτηση περί προσαρμογής ή μη  του σχεδίου προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2017 του Δ.Πέλλας με την αρ. πρωτ. 1359/4.11.2016 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.
2. Σύνταξη σχεδίου ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) Δ. Πέλλας οικονομικού έτους 2017
3. Νομική υποστήριξη πρώην αντιδημάρχου Δημοτικής Κοινότητας Μεγ. Αλεξάνδρου κ. Στ. Τοπάλογλου
4. Καθορισμός κι έγκριση των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αριθ. 427-4, 427-6,  427-7, 427-14, 427-16, 427-27 αγροτεμαχίων Τ.Κ. Εσωβάλτων του Δ.Πέλλας

 

      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

      ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 1995 φορές