Πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ)

Ο δήμος Πέλλας σας ενημερώνει ότι από σήμερα 1/2/2017 ξεκινάει η κατάθεση αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).

Ωφελούμενοι στο πρόγραμμα είναι:
1) Μονοπρόσωπα νοικοκυριά (ενήλικο άτομο που διαμένει μόνο του σε κατοικία- όχι φοιτητές ή σπουδαστές έως 25 ετών).
2) Πολυπρόσωπο νοικοκυριό (μέλη οικογένειας που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη- και οι φιλοξενούμενοι βάσει Ε1 και φοιτητές-σπουδαστές έως 25 ετών ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους).
3) Άστεγοι με την προϋπόθεση καταγραφής τους στις κοινωνικές υπηρεσίες-δομές των δήμων.

 
Εξαιρούνται:
1) Άτομα που φιλοξενούνται σε Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ή σε Ξενώνες μεταβατικής φιλοξενίας αστέγων.
2) Άτομα τα οποία φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης ή είναι δικαιούχοι του Προγράμματος Προστατευμένων Διαμερισμάτων του αρ. 9 του Ν.2716/99.
3) Όσοι υπηρετούν τη θητεία στους στις Ένοπλες Δυνάμεις.
4) Όσοι κρατούνται σε σωφρονιστικά καταστήματα.   


Κριτήρια:
1) Εισοδηματικά.
2) Τόπος διαμονής (δήμος Πέλλας).
3) Περιουσιακά τα οποία πρέπει να πληρούνται αθροιστικά.   

Τρόπος Υποβολής Αιτήσεων:  
1) Απευθείας ηλεκτρονική υποβολή αίτησης μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του προγράμματος (www.keaprogram.gr) χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης).
2) στο Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής  στο δημαρχείο στα Γιαννιτσά (ισόγειο, γραφείο 1) καθώς  και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
Όταν το νοικοκυριό αποτελείται και από φιλοξενούμενα μέλη, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά στις υπηρεσίες του δήμου ή στα Κ.Ε.Π. Όταν πρόκειται για μονογονεϊκές οικογένειες, νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα καθώς και αλλοδαπούς με νόμιμη άδεια διαμονής στην Ελλάδα, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά στην Κοινωνική Υπηρεσία του δήμου.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
1) Δελτίο Ταυτότητας
2) Α.Φ.Μ.
3) Α.Μ.Κ.Α.
4) Φορολογικό Έντυπο τελευταίου οικονομικού έτους (Ε1)
5) ΙΒΑΝ τραπέζης
6) Έντυπο Συναίνεσης (μπορείτε να το εκτυπώσετε από το www.keaprogram.gr  ή να το προμηθευτείτε από τα σημεία υποβολής αιτήσεων)   και τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά δικαιολογητικά της αίτησης (π.χ. άδεια διαμονής, ληξιαρχική πράξη γέννησης ή θανάτου, απόφαση διαζυγίου, επιμέλειας τέκνων, αγοράς ακινήτων ή μίσθωση σε περίπτωση αλλαγών από την τελευταία φορολογική δήλωση).  
 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα  μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  www.keaprogram.gr   είτε να ενημερώνεστε από τα τηλ. 2382350849-809-840.

Από το Γραφείο Τύπου

Διαβάστηκε 2678 φορές