Έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού Δ' τριμήνου οικ. έτους 2016

Ελέγχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή η έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού Δ΄τριμήνου οικ. έτους 2016 του Δήμου Πέλλας.

Διαβάστηκε 1399 φορές