Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 26-05-2017

Γιαννιτσά, 22-5-2017
Αριθμ. Πρωτ:19099
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1) Παπαδόπουλος Κων/νος, μέλος της Ο.Ε. 
2) Σκορδής Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
3) Σεραϊδης Πέτρος, μέλος της Ο.Ε.
4) Λούσπα Ερασμία, μέλος της Ο.Ε.
5) Δεληγιαννίδης Κων/νος, μέλος της Ο.Ε.
6) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
7) Καστερίδης Ευστάθιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Αρνάκης Τιμόθεος, μέλος της Ο.Ε.

ΘΕΜΑ:  "Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις 26-05-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30μ.μ. για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Κατάρτιση σχεδίου 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας οικονομικού έτους 2017 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
2. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας οικονομικού έτους 2017
3. Έγκριση δαπάνης 2.180,66€ και διάθεση ισόποσης πίστωσης για την προμήθεια λήψης βελτιωμένων εκδόσεων των εφαρμογών Δημοτολογίου, Μητρώου Αρρένων, Εκλογικών Καταλόγων και Πρωτοκόλλου (releases) που λειτουργούν στο Δ.Πέλλας για το έτος 2017
4. Έγκριση δαπάνης 7.191,45€ και διάθεση ισόποσης πίστωσης για την απευθείας ανάθεση του έργου: «κατασκευή W.C. ΑμΕΑ στο Δημοτικό Ωδείο Δ.Πέλλας»
5. Έγκριση δαπάνης 2.198,62€ και διάθεση ισόποσης πίστωσης για την απευθείας ανάθεση του έργου: «κατασκευή ράμπας ΑμΕΑ στο Κέντρο Κοινότητας Δ.Πέλλας»
6. Έγκριση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας: «Προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και λοιπών ειδών γραφείου του Δήμου Πέλλας έτους 2017» Πρ/μος: 29.998,62€, Αριθ. Μελέτης: 7/2017
7. Έγκριση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου: «Οριζόντια σήμανση οδικού δικτύου Δ.Πέλλας», Α.Μ.1/2017 (επικαιροποίηση της Α.Μ.26/2015), Πρ/μού:74.400,00€
8. Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου: «Δίκτυο αναρρόφησης οικισμών Γαλατάδων, Καρυώτισσας» (Α.Μ.28/2012, Πρ/μού:6.044.220,00€)
9. Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του υποέργου:«Κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου αναρρόφησης Πέλλας, του αντλιοστασίου Πέλλας και της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Πέλλας-Νέας Πέλλας με τα έργα αυτοματισμού», Α.Μ.2/2013, Πρ/μου:4.637.100,00€
10. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (καφενείου) που βρίσκεται στην Τ.Κ. Λιπαρού του Δ.Πέλλας
11. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων έκτασης 3στρ. και 3,24 στρ. από το αριθ.1320γ καθώς και για το αριθ.1583 αγροτεμάχιο της Τ.Κ. Αχλαδοχωρίου του Δ.Πέλλας
12. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αριθ.449 και 866 αγροτεμαχίων καθώς και τμημάτων έκτασης 43,7στρ. από το αριθ.1179αγροτ., 15,046στρ. από το αριθ.608αγροτ.,  8,667στρ., 1,105στρ. και 12,072στρμ. αντίστοιχα από το αριθ.1217 αγροτεμάχιο της Δ.Κ. Γιαννιτσών του Δ.Πέλλας
13. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αριθ. 86 και αριθ.400 αγροτεμαχίων Τ.Κ. Αγ.Λουκά του Δ.Πέλλας
14. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος 6.306,91τ.μ. από το αριθ.1320γ αγροτ. Τ.Κ. Αχλαδοχωρίου του Δ.Πέλλας για ανέγερση αποθηκών
15. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθμ.3044 αγροτεμαχίου της Δ.Κ. Πέλλας του Δ.Πέλλας
16. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος έκτασης 35στρ. από το αριθ. 1192α αγροτεμάχιο της Τ.Κ. Αξού  του Δ.Πέλλας
17. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος 17,388στρ. από το αριθμ.608 αγροτ. Δ.Κ. Γιαννιτσών Δ.Πέλλας
18. Αποδοχή δωρεάς βιβλίων για τις βιβλιοθήκες Κρύας Βρύσης και Γιαννιτσών

      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

      ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 1565 φορές