Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 28-9-2017

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις 28-9-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00, για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Άνοιγμα ή μη λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4323/2015
2. Λήψη απόφασης για διενέργεια διαγωνισμού για άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστηκε 1067 φορές