Ενημέρωση για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.)

Η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Πέλλας ενημερώνει σε εφαρμογή της αριθ. Γ.Δ.5οικ.2961-10/24-01-17 ΚΥΑ «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» ότι:

Η εισοδηματική ενίσχυση ΚΕΑ καταβάλλεται για δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία της πρώτης καταβολής.

Μετά την πάροδο του ανωτέρω διαστήματος ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να επανυποβάλλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Παράδειγμα
Αν η καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης ξεκινήσει τον μήνα Μάρτιο 2017 (για τις αιτήσεις που θα εγκριθούν τον μήνα Φεβρουάριο 2017), και εφόσον δεν συντρέξουν στο μεταξύ λόγοι διακοπής της, η καταβολή του ΚΕΑ θα γίνει μέχρι και τον μήνα Φεβρουάριο 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε:
στο Δήμο Πέλλας τηλ.23823-50849, 879, 840 καθημερινά από 08: 00 μέχρι 14:00
και στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πέλλας τηλ. 23820-24623 καθημερινά από 08: 00 μέχρι 18:00

Από το Γραφείο Τύπου

Διαβάστηκε 1193 φορές