Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 22-03-2018

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις 22-3-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 ,για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1)    Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών , εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για το 2018.
2)    Έγκριση της αριθμ. 65/2018 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑΠ , που αφορά την 2η αναμόρφωση του πρ/σμού της για το 2018.
3)    Ψήφιση κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Πέλλας.
4)    Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Πέλλας για το 2018.
5)    Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: Αποκατάσταση του ΧΑΔΑ στη θέση ΄΄Πενταπλάτανος΄΄ του Δήμου Πέλλας, πρ/σμού: 4.270.000,00 €.
6)    Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή φυσικού εδάφους για το έργο: Ασφαλτόστρωση δρόμου και κατασκευή αγωγού ομβρίων Ελευθεροχωρίου» πρ/σμού: 199.193,55 €.
7)    Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή φυσικού εδάφους για το έργο: Διαμόρφωση δρόμου καθέτου της Ε.Ο. Γιαννιτσών – Θεσσαλονίκης 3ο χιλ. πρ/σμού: 174.704,45 €.
8)    Έγκριση ή μη του 3ου ΑΠΕ, 2ου πρωτοκόλλου Κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών και 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: Δίκτυο βαρύτητας οικισμού Καρυώτισσας και καταθληπτικοί αγωγοί, πρ/σμού: 2.370.210 € , Α.Μ. 19/2012.
9)    Συγκρότηση επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: Αντιπυρική προστασία Δήμου Πέλλας, πρ/σμού: 70.000 € Α.Μ. 34/2015.
10)    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου  προσωρινής και οριστικής παραλαβή του έργου: Συντήρηση πρανούς δυτικής τάφρου του οικισμού Κρύας Βρύσης, Α.Μ. 7/2015.
11)    Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου: Κατασκευή τμημάτων οδών Πλαστήρα – Καράϊτση και ασφαλτόστρωση Κ. Μεθοδίου- Ολυμπιονικών – Σουμελάς Δ.Ε Γιαννιτσών.
12)    Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου: Πλακοστρώσεις και πεζοδρομήσεις στην επέκταση Τ.Κ. Αραβησσού του Δήμου Πέλλας.
13)    Έγκριση ή μη της επικαιροποιημένης μελέτης , καθώς και των τευχών δημοπράτησης του έργου: Ανόρυξη και αξιοποίηση νέων υδρευτικών γεωτρήσεων και εγκατάσταση δύο δεξαμενών στον Δήμο Πέλλας.
14)    Έγκριση ή μη τεχνικών προδιαγραφών καθώς και των τευχών δημοπράτησης και την διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Πέλλας.
15)    Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας « Η τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο: Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού.
16)    Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας « Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο: Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις.
17)       Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας « Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο: Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας.
18)    Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Πέλλας.
19)    Έγκριση διενέργειας  προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας και των νομικών του προσώπων για τα έτη 2019-2020 , πρ/σμού: 2.716.111,62 €.
20)    Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων και γάλακτος υπαλλήλων για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας και των νομικών του προσώπων για το χρονικό διάστημα από 1-9-2018 έως 31-8-2019.  
21)    Διαγραφή οφειλών.
22)    Επιστροφή ποσού ως αχτεωστήτως εισπραχθέντος.
23)    Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων.
24)    Έγκριση διενέργειας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων : α) Δ.Κ. Γιαννιτσών
25)    Έγκριση γενομένης μετάβασης του κ. Δημάρχου στην Αθήνα και ψήφιση δαπανών μετακίνησης.
26)    Διοργάνωση 13ου Διεθνούς Μαραθωνίου Δρόμου « Μέγας Αλέξανδρος» και τελετή Αφής Φλόγας.
27)    Οικονομική ενίσχυση των πολιτιστικών συλλόγων Δ.Κ. Πέλλας , του Πολιτιστικού Λαογραφικού Ομίλου Πέλλας ΄΄ Η Ανατολική Ρωμυλία΄΄ και του Μορφωτικού – Περιβαλλοντικού Ομίλου Πέλλας ΄΄ Η Αρχαία Πέλλα΄΄.
28)    Έγκριση μετάβασης Δ.Σ στο Παρίσι στις 14-18 Μαϊου 2018.
29)    Συνδιοργάνωση Πανελληνίου πρωταθλήματος και Ανατολικής Ευρώπης Motocross στα Γιαννιτσά.
30)    Ανανεώσεις επαγγελματικών αδειών πλανοδίου εμπορίου.
31)    Ανανεώσεις επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών Δήμου Πέλλας.
32)    Ανάκληση επαγγελματικής άδειας πλανοδίου πωλητή.
33)    Έγκριση προμήθειας : α) ενός (1) μεταχειρισμένου ελαφρού φορτηγού τύπου κλούβας και β) ενός (1) μεταχειρισμένου ελαφρού διπλοκάμπινου φορτηγού με ανοιχτή καρότσα
34)    Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για τον καθορισμό της αναλογίας παραχώρησης θέσεων περιπτέρων.   
35)    Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

Εισηγητής του 1ου ,4ου,35ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος.
Εισηγητής του 2ου θέματος ο πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΠ κ. Φάκκας Απόστολος.
Εισηγητής του 3ου και 33ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Καραφυλλιάς Ανδρέας.
Εισηγητής από 5ο μέχρι και το 14ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής του 15ου,16ου,17ου  30ου ,31ου,32ου και 34ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Κερασόπουλος Παναγιώτης.
Εισηγητής από το 18ο μέχρι και το 29ο θέμα η αντιδήμαρχος κα Λούσπα Ερασμία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


Διαβάστηκε 1324 φορές