Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 30-04-2018

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις 30-4-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1)    Εκλογή υδρονομέων Δήμου Πέλλας  αρδευτικής περιόδου 2018.
2)    Ορισμός ελεγκτών για τακτικό διαχειριστικό έλεγχο χρήσης της ΔΗΚΕΠΑΠ για το έτος 2017.
3)    Έγκριση της αριθμ. 94/2018 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑΠ που αφορά την 3η αναμόρφωση του πρ/σμού της για το 2018.
4)    Τροποποίηση της αριθμ. 175/2017 απόφαση του Δ.Σ Πέλλας  που αφορά την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Πέλλας.
5)    Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας για το οικονομικό έτος 2017.
6)    Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας για το οικονομικό έτος 2017.
7)    Αποδοχή έγκρισης της αριθμ. 1783/17-4-2018 απόφασης με το παράρτημά της του Περιφερειάρχη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης              ( ΠΑΑ) 2014-2020 για την υλοποίηση των παρακάτω πράξεων: 1)  Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού σε αγρόκτημα των Τ.Κ. Αραβησσού και Γυψοχωρίου του Δήμου  Πέλλας, πρ/σμού: 520.326,84 € και 2) Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού σε αγροκτήματα των Τ.Κ. Αραβησσού , Τ.Κ. Τριφυλλίου και Τ.Κ. Παλαιού Μυλοτόπου , πρ/σμού: 294.381,13 €.     
8)    Έγκριση ή μη παράτασης περαίωσης  εργασιών του έργου: Ανάπλαση Πλατανότοπου με παρεμβάσεις ήπιας μορφής.
9)    Έγκριση ή μη παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Βελτίωση αγροτικής οδού στη Δ.Ε Κύρρου , πρ/σμού: 615.000,000 € Α.Μ. 21/2014.
10)    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης 1ου και 2ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών στα πλαίσια του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.΄
11)    Έγκριση εκπόνησης μελέτης για την εκτέλεση του έργου: Αντιπυρική προστασία Δήμου Πέλλας, πρ/σμού:129.973,77 € και την υλοποίησή του από το Δήμο Πέλλας.
12)     Έγκριση της υπ’ αριθμ. 18/2017 μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: Αντιπυρική προστασία Δήμου Πέλλας, πρ/σμού:129.973,77 € και του τρόπου δημοπράτησης.
13)    Διόρθωση της αριθμ. 64/2016 απόφασης του Δ.Σ , ως προς τον πρ/σμό του έργου: Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στο κτίριο του Γυμνασίου Καρυώτισσας.
14)    Διόρθωση της αριθμ. 65/2016 απόφαση του Δ.Σ, ως προς τον πρ/σμό του έργου: Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στο κτίριο του Γυμνασίου Νέου Μυλοτόπου.
15)    Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου
16)    Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Πέλλας.
17)    Υποβολή κατάστασης υλοποίησης πρ/σμού Δ΄ τριμήνου οικ. έτους 2017 του Δήμου Πέλλας.
18)    Διαγραφή οφειλών
19)    Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.
20)    Έγκριση εισφοράς σε χρήμα και αποζημίωση λόγω πράξης εφαρμογής.
21)    Έγκριση διοργάνωσης 8ης Ανθοέκθεσης 2018 Δήμου Πέλλας και διάθεση σχετικών πιστώσεων.
22)    Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων μηνός Μαϊου 2018
23)    Έγκριση μετάβασης του αντιδημάρχου της Τ.Υ του Δήμου στην Λευκωσία - Κύπρο.
24)    Έγκριση διενέργειας εκμίσθωσης αγροτεμαχίου για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.
25)    Ανανεώσεις επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών Δήμου Πέλλας.
26)     Διαγραφή  επαγγελματικής άδειας πλανοδίου πωλητή.
27)    Ανάκληση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.
28)    Καθορισμός και χορήγηση εγκρίσεων συμμετοχής σε τοπικές  παραδοσιακές – θρησκευτικές πανηγύρεις Δήμου Πέλλας  Μαϊου 2018.
29)    Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

Εισηγητής του 1ου,4ου, 15ου και 29ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος
Εισηγητής του 2ου και 3ου θέματος ο πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΠ κ. Φάκκας Απόστολος
Εισηγητής του 5ου θέματος η πρόεδρος κα Ζαφεορίου Ιωάννα
Εισηγητής του 6ου θέματος ο Δ.Σ κ. Σεραϊδης Πέτρος.
Εισηγητής από το 7ο μέχρι και το 14ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής από το 16ο μέχρι και το 24ο θέμα η αντιδήμαρχος Οικονομικών κα Λούσπα Ερασμία
Εισηγητής του 25ου,26ου,27ου και 28ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


Διαβάστηκε 890 φορές