Κατάλογος μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.)

Μπορείτε να δείτε την αριθμ. 245/2018 απόφαση του Δημάρχου Πέλλας περί εγγραφής υπαλλήλων στο Μητρώο μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.), κάνοντας κλικ εδώ

Διαβάστηκε 554 φορές