Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 3-8-2018

Γιαννιτσά, 30-7-2018
Αριθμ. Πρωτ.: 19037
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1) Παπαδόπουλος Κων/νος, μέλος της Ο.Ε. 
2) Σκορδής Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
3) Σεραϊδης Πέτρος, μέλος της Ο.Ε.
4) Λούσπα Ερασμία, μέλος της Ο.Ε.
5) Δεληγιαννίδης Κων/νος, μέλος της Ο.Ε.
6) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
7) Καστερίδης Ευστάθιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Αρνάκης Τιμόθεος, μέλος της Ο.Ε

ΘΕΜΑ: "Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής"

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις 03-08-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


1.    Εξώδικος συμβιβασμός ως προς την αποκατάσταση ταφικών μνημείων
2.    Κατάρτιση σχεδίου 9ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας οικονομικού έτους 2018 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
3.    Έγκριση ή μη του αριθ.πρωτ.:18595/24-07-2018 πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «προμήθεια τροφίμων και γάλακτος υπαλλήλων για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας και των Νομικών Προσώπων Δ.Πέλλας για το χρονικό διάστημα από 01-09-2018 έως 31-08-2019», Α.Μ.9/2018, Πρ/μού:216.175,02€
4.    Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για  την εκμίσθωση τμήματος δημοτικού οικοπέδου (αριθμ. 221β Ο.Τ.)  εμβαδού 2.912 τ.μ. για τη λειτουργία του Λούνα – Πάρκ στα πλαίσια της Εμποροπανήγυρης Γιαννιτσών για το 2018
5.    Έγκριση ή μη πρακτικού - σε ορθή επανάληψη - δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης των υπηρεσιών με τίτλο: «παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δ.Πέλλας», Α.Μ.6/2018, Πρ/μού:86.000,00€
6.    Έγκριση ή μη πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης των υπηρεσιών με τίτλο: «παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δ.Πέλλας», Α.Μ.6/2018, Πρ/μού:86.000,00€

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 934 φορές