ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020

paa1420

ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020, ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΤΗΣ ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Α.Ε ΟΤΑ»»

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)»

ΔΡΑΣΗ 19.2.4.: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΡΑΣΕΙΣ:

19.2.4.4 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ) – (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΜΕΣΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ-ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΩΜΕΝΩΝ)

19.2.4.5 ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ (ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΝΔΕΙΤΚΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ): ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΦΟΡΕΣΙΩΝ ΚΛΠ

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, ΣΩΜΑΤΕΙΑ, ΑΜΚΕ, ΛΟΙΠΕΣ ΜΚΟ-ΝΠΙΔ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης μέσω του ΟΠΣΑΑ (www.opsaa.gr/RDIIS) : Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018 με ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣΑΑ από τον δυνητικό δικαιούχο

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον χάρτη επιλέξιμων περιοχών.

Πληροφορίες: κα. Αναστασία Χερκελετζή 2382350815

Διαβάστηκε 805 φορές