Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 25-09-2018

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις 25-9-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 ,για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1)    Έγκριση της αριθμ. 121/2018 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Πέλλας.
2)    Έγκριση της αριθμ. 170/2018 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας που αφορά την 5η αναμόρφωση πρ/σμού της για το 2018.
3)    Έγκριση της αριθμ. 13/2018 απόφασης της Ε.Π.Ζ. του Δήμου Πέλλας που αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Τ.Κ. Δροσερού.
4)    Έγκριση της αριθμ. 12/2018 απόφασης της Ε.Π.Ζ. του Δήμου Πέλλας που αφορά διορθώσεις στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Δ.Ε Μ. Αλεξάνδρου του Δήμου Πέλλας.
5)    Έγκριση της αριθμ. 9/2018 απόφασης της Ε.Π.Ζ. του Δήμου Πέλλας που αφορά την τοποθέτηση πλαστικών κολονακίων στην οδό Τσαμαλδούπη και Παπάγου στα Γιαννιτσά.
6)    Έγκριση της αριθμ. 10/2018 απόφασης της Ε.Π.Ζ του Δήμου Πέλλας που αφορά την επέκταση των αστικών γραμμών της πόλης των Γιαννιτσών.
7)    Έγκριση της αριθμ. 11/2018 απόφασης της Ε.Π.Ζ. του Δήμου Πέλλας που αφορά στη χορήγηση ή μη θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στον οικισμό Δαμιανού.
8)    Εξέταση της αριθμ. πρωτ. 20045/9-8-2018 ένστασης της Κ/ξιας « THALIS E.S.S.A. – Κάρτας Γεώργιος του Σταύρου κατά του με αριθμ. πρωτ. 18979/27-7-2018 εγγράφου- Ειδικής διαταγής συμπληρώσεων ελλείψεων μελέτης εφαρμογής της προϊσταμένης της Τ.Υ του Δήμου Πέλλας.
9)    Έγκριση ή μη του 2ου ΑΠΕ του έργου: Αποκατάσταση φθαρμένων οδοστρωμάτων Δήμου Πέλλας , πρ/σμού: 65.705,29 € Α.Μ. 22/2017.
10)    Έγκριση ή μη του 2ου ΑΠΕ του έργου: Βελτίωση αγροτικής οδού στη Δ.Ε Κύρρου του Δήμου Πέλλας.
11)    Έγκριση ή μη του  1ου ΑΠΕ του έργου: Προσθήκη κατ’ επέκταση ισογείου κτίσματος στο κτιριακό συγκρότημα του 3ου Δημοτικού Σχολείου Γιαννιτσών, πρ/σμού: 89.295,73 € , Α.Μ. 11/2017.
12)    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: Βελτίωση αγροτικής οδού στη Δ.Ε Κύρρου του Δήμου Πέλλας.
13)    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή τάφων στα κοιμητήρια Αγίας Παρασκευής ( Ο.Τ.3).
14)    Έγκριση ένταξης του έργου με τίτλο: Αποπεράτωση αποδυτηρίων σταδίου Τ.Κ. Αραβησσού στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Πέλλας.
15)    Έγκριση υποβολής αίτησης στήριξης για τη δημιουργία , βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό καθώς και των σχετικών υποδομών , του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος ( ΠΑΑ) 2014-2020 , για το έργο με τίτλο: Αποπεράτωση αποδυτηρίων σταδίου Τ.Κ. Αραβησσού.
16)    Αποδοχή απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης Ι ,της πράξης με τίτλο: Προμήθεια μηχανημάτων έργου , οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Πέλλας, συνολικού πρ/σμού: 429.000,00 €.
17)     Αποδοχή απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΙ ,της πράξης με τίτλο: Επισκευή , συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου Πέλλας, συνολικού πρ/σμού: 600.000,00 €.
18)    Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου.
19)    Αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Πέλλας.
20)    Υποβολή κατάστασης υλοποίησης πρ/σμού  Β΄ τριμήνου οικ. έτους 2018 του Δήμου Πέλλας .
21)    Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων μηνός Οκτωβρίου 2018.
22)    Έγκριση μετάβασης στην Αθήνα του κ. Δημάρχου και του προέδρου της Δ.Ε.Π Κ. Σεραίδη Πέτρου.
23)    Εκμισθώσεις αγροτεμαχίων.
24)    Εκποίηση ξυλείας στην Τ.Κ. Αγίου Λουκά.
25)    Διαγραφή οφειλών.
26)    Επιβολή τέλους για την παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων ( δημοτικό θέατρο) Πέλλας για την πραγματοποίηση θεατρικών παραστάσεων.
27)    Κατάργηση άδειας παραγωγού πωλητή πλανοδίου υπαιθρίου εμπορίου.
28)    Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή πλανοδίου υπαιθρίου εμπορίου.
29)    Ανανεώσεις επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών Δήμου Πέλλας.
30)    Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση με κωδικό 053.6i ,α/α ΟΠΣ 2110 της Ειδικής Υπηρεσίας  Π.Κ.Μ. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Άξονας Προτεραιότητας 14, Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης Πόρων , ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με τίτλο: Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους.
31)    Παραχώρηση των χώρων στέγασης των πρώην γραφείων της Δ/νσης Πρωτ/θμιας Εκπ/σης Ν. Πέλλας  στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών μέχρι 30-6-2019.
32)    Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του Πολυχώρου που βρίσκεται δίπλα στο κοινοτικό κατάστημα Παλαιφύτου , στον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Παλαιφύτου ΄΄ Ο ΠΥΡΣΟΣ ΄΄.  
33)    Οριστική διαγραφή μηχανημάτων έργου που προορίζονται για διάλυση.
34)    Καθορισμός και χορήγηση εγκρίσεων συμμετοχής σε τοπικές  παραδοσιακές – θρησκευτικές πανηγύρεις Δήμου Πέλλας  για τον μήνα Οκτώβριο 2018.
35)    Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

Εισηγητής του 18ου , 32ου,34ου και 35ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος.
Εισηγητής του 1ου και 33ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Ανδρεάδης Γεώργιος.
Εισηγητής του 2ου θέματος ο πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΠ κ. Φάκκας Απόστολος.
Εισηγητής του 3ου,4ου,5ου,6ου,7ου,27ου,28ου,29ου και 30ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος
Εισηγητής από το 8ο μέχρι και το 17ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής από το 19ο μέχρι και το 26ο θέμα η αντιδήμαρχος κα Λούσπα Ερασμία.
Εισηγητής του 31ου θέματος ο πρόεδρος της Δ.Ε.Π. κ. Σεραϊδης Πέτρος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


Διαβάστηκε 843 φορές