Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 29-10-2018

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις 29-10-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.


ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1)    Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πέλλας και του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας για την διαχείριση και λειτουργία του ΧΥΤΑ Γιαννιτσών.
2)    Έγκριση της αριθμ. 132/2018 απόφασης του Δ/κού     Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Πέλλας.
3)    Έγκριση της αριθμ. 139/2018 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Πέλλας.
4)    Έγκριση της αριθμ. 180/2018 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας.
5)    Παραίτηση – Αντικατάσταση τακτικού μέλους της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πέλλας.
6)    Επικαιροποίηση δαπάνης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1η απόφαση της 8ης/2018 συνεδρίασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου κρίσης Δημοτικών Υπαλλήλων Ν. Πέλλας.
7)    Έγκριση της προμελέτης  καθώς και τευχών δημοπράτησης της οριστικής μελέτης- μελέτης εφαρμογής του έργου με τίτλο: « Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου στα Γιαννιτσά»
8)    Έγκριση του σχεδίου του μνημονίου συνεργασίας δικαιούχου ( Δήμος Πέλλας) – συνδικαιούχου ( Επιμελητήριο) ως προϋπόθεση για την επιβολή του ΤΔΠ με τίτλο: Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου στα Γιαννιτσά, στην πρόσκληση με κωδ. 098 από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.
9)    Σύσταση τριμελούς Διοικούσας Επιτροπής ΤοΠΦΥ , βάσει του Ν.4486/2017.
10)    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: Αποκατάσταση φθαρμένων οδοστρωμάτων Δήμου Πέλλας , Α.Μ. 22/2017.
11)    Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: Ασφαλτόστρωση δρόμων Τ.Κ. Μελισσίου , πρ/σμού: 100.000,00 € Α.Μ. 21/2015.
12)    Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: Κατασκευή τεχνικού διέλευσης του ρέματος Πλατανόρεμα στην Τ.Κ. Αθύρων Δήμου Πέλλας, Α.Μ. 1/2015.
13)    Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου: Πλακοστρώσεις και πεζοδρομήσεις στην επέκταση Τ.Κ. Αραβησσού Δ. Πέλλας, πρ/σμού: 361.000 € Α.Μ. 17/2014.
14)    Έγκριση ή μη 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: Κατασκευή γέφυρας στο δρόμο προς ΧΥΤΑ, πρ/σμού: 108.000,00 € Α.Μ. 8/2018.
15)    Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης για την κυκλοφοριακή ρύθμιση – προσωρινή εργοταξιακή σήμανση του έργου: Κατασκευή γέφυρας στο δρόμο προς ΧΥΤΑ.
16)    Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης για την κυκλοφοριακή ρύθμιση – προσωρινή εργοταξιακή σήμανση του έργου: Κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Ε Κύρρου, πρ/σμού: 2.823.277,83 €.
17)    Έγκριση της αριθμ. 10/2018 μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και επιλογή του τρόπου δημοπράτησης του έργου: Κατασκευή W.C. στο Δημοτικό Σχολείο Παλαιφύτου.
18)    Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων επί δημοτικής οδού της εγκατάστασης « Βιοτεχνία τυποποίησης αγροτικών προϊόντων» του Καράνθιμου Παντελή.
19)     Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου.
20)    Αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Πέλλας.
21)    Οικονομική ενίσχυση: α) του πολιτιστικού συλλόγου « Σωκράτη» στην Κρύας Βρύση και β) του ΓΑΣ Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών.
22)     Εκπροσώπηση μελών δημοτικής αρχής στη Χερσόνησο Ηρακλείου Κρήτης στο πλαίσιο της ελληνογερμανικής συνέλευσης. 
23)    Βράβευση των πρώτων αριστούχων μαθητών των τριών τάξεων του Γυμνασίου Πέλλας στην μνήμη των Χαράλαμπου και Έλλης Μακαρόνα.
24)    Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων μηνός Νοεμβρίου 2018.
25)    Εκμισθώσεις αγροτεμαχίων.
26)    Έγκριση δικαιώματος υπεκμίσθωσης αγροτεμαχίου.
27)    Διαγραφή οφειλών.
28)    Κατάργηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.
29)    Κατάργηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών Υπαιθρίου Εμπορίου.
30)    Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.
31)    Ανανεώσεις επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών Δήμου Πέλλας.
32)    Κοπή δένδρων.
33)    Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

Εισηγητής του 1ου, 7ου,8ου, 9ου, 19ου και 33ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος.
Εισηγητής του 2ου,3ου και 32ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Ανδρεάδης Γεώργιος.
Εισηγητής του 4ου θέματος ο πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΠ κ. Φάκκας Απόστολος.
Εισηγητής του 5ου θέματος ο Δ.Σ κ. Σεραϊδης Πέτρος.
Εισηγητής του 6ου θέματος ο πρόεδρος του ΚΕΚΑΠΠΑ κ. Σκορδής Νικόλαος.
Εισηγητής από το 10ο μέχρι και το 18ο  θέμα η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής από το 20ο μέχρι και το 27ο θέμα η αντιδήμαρχος κα Κουτσοκώστα Ζωή.
Εισηγητής του 28ου, 29ου ,30ου και 31ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


Διαβάστηκε 734 φορές