Χορήγηση βεβαίωσης παρόχου - φορέα αρδευόμενων αγροτεμαχίων

Σας ενημερώνουμε ότι για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης από το 2019, για κάθε αρδευόμενο αγροτεμάχιο θα είναι υποχρεωτική η βεβαίωση του παρόχου – φορέα άρδευσης όταν πρόκειται για συλλογικό δίκτυο (Γ.Ο.Ε.Β., Τ.Ο.Ε.Β., Δήμου, κ.λπ.) ή η άδεια χρήσης νερού όταν πρόκειται για ιδιωτική υδροληψία (1240/27-7-2018 έγγραφο Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης).

Προκειμένου ο Δήμος να χορηγήσει σχετική βεβαίωση, απαιτείται :
1) Για τους χρήστες δημοτικού αρδευτικού δικτύου:  
Θα πρέπει να δηλώσουν, στην έδρα της Δημοτικής Ενότητας, έως 28 Φεβρουαρίου 2019,  τα αγροτεμάχια που αρδεύονται, καταθέτοντας α)το ΟΣΔΕ 2018 και β)βεβαίωση μη οφειλής αρδευτικών τελών.

2) Για τους χρήστες ιδιωτικών γεωτρήσεων:
Θα πρέπει τα αγροτεμάχια να περιλαμβάνονται στην άδεια της γεώτρησης.

Διαβάστηκε 826 φορές