Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Πλατφόρμας Υποβολής, Διαχείρισης και Παρακολούθησης Αιτημάτων – Προβλημάτων Πολιτών Δήμου Πέλλας»

Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Πλατφόρμας Υποβολής, Διαχείρισης και Παρακολούθησης  Αιτημάτων – Προβλημάτων Πολιτών Δήμου Πέλλας»
με Κωδικό ΟΠΣ 5031157 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Αντικείμενο της παρόντος έργου είναι η χρήση από τον Δήμο (Software as a Service) των ακόλουθων συστημάτων:
• Mobile εφαρμογή για τους Δημότες,
• Web εφαρμογή για Δημότες
• Σύστημα Καταγραφής και Διαχείρισης Αναφορών
• Web εφαρμογή για την «Γραμμή Δημότη»,
• Mobile Application για τα συνεργία του Δήμου
• Εφαρμογή καταγραφής υποδομών Δήμου
τα οποία θα αποτελέσουν το κεντρικό σημείο αναφοράς Mobile και e-government υπηρεσιών.

Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 61.752,00€.

  • Μπορείτε να δείτε την Απόφαση Ένταξης κάνονας κλικ εδώ
Sticker-website ETPA_GR_HighRes


 


Διαβάστηκε 1765 φορές