Οδηγίες Ευρωεκλογές - Περιφερειακές - Δημοτικές 2019

(28-02-2019) Συγκρότηση επιτροπών ελέγχου δαπανών και εκλογικών παραβάσεων για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές του Μαΐου 2019.

(20-03-2019) Τραπεζικοί λογαριασμοί συνδυασμών και υποψηφίων κατά τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές.

(01-04-2019) Χορήγηση στους συνδυασμούς καταστάσεων οφειλετών των ΟΤΑ.

(02-04-2019) Ορισμός μορφής και διαστάσεων ψηφοδελτίων δημοτικών εκλογών.

(02-04-2019) Εφαρµογή των διατάξεων του ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές» (Α΄138) ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019.

(03-04-2019) Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 12 για τη διενέργεια των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών.

(03-04-2019) Καθορισμός τεχνικών και διαδικαστικών ζητημάτων, σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων, την παροχή πρόσβασης σε αυτήν, τον τρόπο και τον χρόνο ενημέρωσης για τα αναρτώμενα έσοδα και τις δαπάνες των συνδυασμών και των υποψηφίων στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές του Μαΐου 2019, καθώς και τη διασφάλιση τήρησης των προσωπικών δεδομένων.

(05-04-2019) Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις δημοτικές εκλογές.

(08-04-2019) Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών

(09-04-2019) Βιβλία για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές

(09-04-2019) Θεώρηση ειδικού βιβλίου (εσόδων – εξόδων) και εισιτηρίων εκδηλώσεων συνδυασμών στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές

(11-04-2019) Καθορισμός των κατηγοριών παροχών και διευκολύνσεων, οι οποίες συνυπολογίζονται στις εκλογικές δαπάνες των συνδυασμών

(16-04-2019) Καθορισμός ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων

(16-04-2019) Ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κατάστασης των εκλογικών εσόδων - δαπανών των συνδυασμών

(19-04-2019) Διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών στα εκλογικά τμήματα

(19-04-2019) Εγκύκλιος 21 Υπουργείου Εσωτερικών

(19-04-2019) Ανακοίνωση Υπουργείου Εσωτερικών για εμφανίσεις υποψηφίων

(24-04-2019) Δημοτικές εκλογές 2019

(24-04-2019) Κυριότερες προθεσμίες και ενέργειες για τη διενέργεια των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

(24-04-2019) Ορισμός ημέρας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

(25-04-2019) Εγκύκλιος 26 Υπουργείου Εσωτερικών

(06-05-2019) Δαπάνες υποψηφίων

(14-05-2019) Εγκύκλιος: 33 Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019
(14-05-2019) Εγκύκλιος: 34 Διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των περιφερειακών, δημοτικών και κοινοτικών αρχών της 26ης Μαΐου 2019
(22-05-2019) Πρόγραμμα εκλογής Δημοτικών - Τοπικών εκλογών 2019
(22-05-2019) Πρόγραμμα εκλογής Ευροεκλογών 2019
(22-05-2019) Πρόγραμμα εκλογής Περιφερειακών εκλογών 2019
(30-05-2019) Πρόγραμμα εκλογής επαναληπτικών εκλογών 2019
Διαβάστηκε 2600 φορές
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Οδηγίες για Περιφερειακές & Δημοτικές Εκλογές 2023 »