(Παράταση) Διαδικασία ενστάσεων στα πλαίσια της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2019 – 2020

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
(Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2019-2020)

ΟΔΗΓΙΕΣ:
Η ένσταση  υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη χρήση κωδικών TAXISNET της αιτούσας δηλαδή με τους κωδικούς που έγινε η αίτηση,
Ημερομηνίες υποβολής ενστάσεων: 13/7/2019 έως 17/7/2019 και μέχρι τις 24:00 και παρατείνεται έως και την Παρασκευή 19/7/2019 στις 24:00.
Ενστάσεις επί των Προσωρινών Πινάκων μπορούν να υποβληθούν από τις αιτούσες μόνο ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr, μέσω της Ειδικής εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων.
Δεν γίνονται αποδεκτές και δεν εξετάζονται ενστάσεις που αποστέλλονται με email ή ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier).
Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται με διαπιστευτήρια TAXISNET.
Η ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων λήγει στις 24:00 της 17/7/2019.

Διαβάστηκε 315 φορές