Έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού Δ' τριμήνου οικ. έτους 2017

Ελέγχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή η έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού Δ΄τριμήνου οικ. έτους 2017 του Δήμου Πέλλας.

Διαβάστηκε 275 φορές