Έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού Β' τριμήνου οικ. έτους 2018

Ελέγχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή η έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού Β΄τριμήνου οικ. έτους 2018 του Δήμου Πέλλας.

Διαβάστηκε 282 φορές