Έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού Γ' τριμήνου οικ. έτους 2018

Ελέγχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή η έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού Γ΄τριμήνου οικ. έτους 2018 του Δήμου Πέλλας.

Διαβάστηκε 239 φορές