Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός οικ. έτους 2020

Με το αριθμ. πρωτ. 24080/19/07-01-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικ. έτους 2020 Δήμου Πέλλας (απόφαση 427/2019 Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας).

Διαβάστηκε 656 φορές