Σύντομη Περιγραφή του Έργου

logo efus_HD_SFP

LOGO small

Logo EU_Erasmus


ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η αίτηση στο πρόγραμμα Erasmus+, στην δράση της κοινωνικής ένταξης μέσω της εκπαίδευσης των νέων με τίτλο: « Η ένταξη για τους νέους ηγέτες του τόπου» (Local young leaders for inclusion) με ακρωνύμιο  LOUD εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2018 με ημερομηνία έναρξης 31/01/2019 και διάρκεια 24 μηνών. (παράταση λόγω covid-19 έως 30/06/2021).

O leader της πρότασης είναι το Ευρωπαϊκό δίκτυο αστικής ασφάλειας EFUS (Παρίσι), στο οποίο ο Δήμος Πέλλας είναι μέλος συμμετέχει στην πρόταση αυτή ως partner μαζί με άλλους 11 φορείς από 5 χώρες.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία περιβάλλοντος ένταξης των νέων χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις.

Δράσεις:
9 καμπάνιες σε τοπικό επίπεδο σε 5 ευρωπαϊκές χώρες από νέους.
4 συντονιστικές συναντήσεις για την παρακολούθηση της εξέλιξης στις καμπάνιες σε τοπικό επίπεδο και ανταλλαγή φορέων αλλά και νέων.

Η διάχυση των  αποτελεσμάτων θα γίνει μέσω:

  • Δημοσίευσης φυλλαδίου παρουσίασης από τις καμπάνιες σε τοπικό επίπεδο και τα αποτελέσματά τους
  • Διάχυση κύριων μηνυμάτων από τις τοπικές καμπάνιες με μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο
  • Εργαλεία ηλεκτρονικής εκπαίδευσης συμπεριλαμβάνοντας βίντεο για την κατανόηση σημαντικών απόψεων σε σχέση με τις καμπάνιες και την κινητοποίηση των νέων

Προσδοκώμενα αποτελέσματα του έργου
1. Αύξηση κοινωνικής συνοχής.
2. Ενδυνάμωση των δυνατοτήτων των τοπικών αυτοδιοικήσεων και των νέων για την παραγωγή εναλλακτικών λύσεων και την εξασφάλιση της αποτελεσματικής διάχυσης.
3. Ευαισθητοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την εμπλοκή των νέων στις κοινωνικές  πολιτικές πρόληψης.

Η επιτυχία του έργου θα επιτευχθεί με την συμμετοχή του ακόλουθου εταιρικού σχήματος:

1. Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης:
    STAD Leuven (BE)
    AJUNTAMENT DE I’Hospitalet de Llobregat (ES)
    STADT Augsburg (DE)
    Landeshauptstadt Dusseldorf (DE)
    Municipality of Pella (GR)
    Mairie de Rosny –sous-bois (FR)
    Ville de Montreuil (FR)
    Mairie de Lille (FR)
    Communaute d’Agglomeration Valenciennes Metropole (FR)
2. Οργανισμοί Εταίρων
    EUROCIRCLE  ASSOCIATION MARSEILLE(FR)
    FONDAZIONE Mondinsieme del commune di REGGIO EMILIA (IT)
    AVP (Akzeptanz-Vertauen-Perspektive) e.V. DUESSELDORF (DE)
 
Η πρώτη συνάντηση των εταίρων υλοποιήθηκε στις 18-19/03/2019 στο Παρίσι όπου συζητήθηκαν οι στόχοι του έργου, οι δράσεις και ο ρόλος του κάθε εταίρου σε όλη την διάρκεια του έργου.
Η δέσμευση των εταίρων της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι:
• Η συμμετοχή σε 4 συντονιστικές συναντήσεις, προετοιμασία του περιεχομένου των συναντήσεων για την ενημέρωση του εταιρικού σχήματος για το βαθμό της εξέλιξης  της τοπικής ενημερωτικής καμπάνιας.
•  Είναι επίσης υπεύθυνοι για την διάγνωση και επιλογή της ομάδας των νέων
•  Καθώς επίσης και  για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή  της καμπάνιας.
• Οπότε είναι υπεύθυνοι για την επίβλεψη της εξέλιξής της, την κατανομή των διαθέσιμων πόρων του έργου για την υλοποίηση της δράσης στην περιοχή.

Η τοπική μας καμπάνια που έχει σαν στόχο την πρόληψη και συμβολή στην άμβλυνση των αφηγημάτων που εντείνουν τις διακρίσεις κατά των ατόμων με ειδικές  ικανότητες σε άμεση σχέση με την δυνατότητα απασχόλησης και απορρόφησης των ατόμων αυτών από την αγορά εργασίας καθώς και την ένταξη και αποφυγή του αποκλεισμού τους από τις ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης και απασχόλησης.

Σε συνεργασία με την Δ/νση Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας και υπεύθυνους καθηγητές από τα Λύκεια του δήμου Πέλλας συγκροτήθηκε η ομάδα εργασίας των μαθητών που δούλεψαν ομαδικά και με μεράκι φέρνοντας σε πέρας την καμπάνια που έχει σχεδόν ολοκληρωθεί στοχεύοντας στην μείωση των διακρίσεων κατά της ομάδας στόχου και κατ’επέκταση την ευαισθητοποίηση του κοινού σε σχέση με το θέμα αυτό.

Υπήρξε επίσης άμεση συνεργασία με τα σχολεία ειδικής αγωγής του δήμου καθώς επίσης και με τους συλλόγους και τους φορείς που έχουν σχετικό αντικείμενο δραστηριότητας.

Flyer 


Διαβάστηκε 1198 φορές
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Διακρατική Συνάντηση στο Παρίσι (18-19/03/2019) »