Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δια τηλεδιάσκεψης στις 05-04-2021

Καλείστε σε συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης τη Δευτέρα 05 Απριλίου 2021, ώρα 12:00 μεσημβρίας, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 18877/27.03.2021 (ΦΕΚ Β' 1194) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 05 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00».

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση της μελέτης, των σχεδίων τευχών δημοπράτησης, της αίτησης χρηματοδότησης πρότασης της πράξης με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Πέλλας» στην Πρόσκληση ΑΤ08 στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας  «Ψηφιακή Σύγκλιση» στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα
2. Επικύρωση ή μη πρακτικού δημοπρασίας-διαπραγμάτευσης του έργου "Κατασκευή τμήματος τοιχίου αντιστήριξης στο λόφο του Φιλιππείου", Προϋπολογισμού 59.304,74 Ευρώ (με Φ.Π.Α)
3. Επικύρωση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για το υποέργο: «Έρευνα για αστική ενεργειακή αναβάθμιση» Α.Μ. 3/2020  Πρ/μού:19.421,70€
4. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το υποέργο: «Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη του φορέα κατά την κατασκευή του έργου "Κατασκευή έργων αποχέτευσης Πέλλας-Νέας Πέλλας", Α.Μ.5/2021, Πρ/μού:17.779,23€ πλέον ΦΠΑ
5. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής 826,78€ για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου στην Κοινότητα Κρύας Βρύσης Δ.Πέλλας
6. Εξειδίκευση πίστωσης για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου στον οικισμό «Αρχοντικό» της Κοινότητας Γιαννιτσών Δ.Πέλλας
7. Έγκριση μετάβασης δημάρχου στην Αθήνα και εξειδίκευση πίστωσης δαπανών μετακίνησης

Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα: e:Presence.gov.gr.
Η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη με πλήρη χαρακτηριστικά (εικόνα και ήχο) μπορεί να γίνει με τις παρακάτω συσκευές:
α) Σταθερό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ) (Desktop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο και κάμερα.
β) Φορητό Η/Υ (Laptop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο και κάμερα ή με χρήση ενσωματωμένων, αν διατίθενται στη συσκευή σας.
γ) Android Tablet ή Apple Ipad
δ) Android Smartphone ή Apple Iphone.
Βασική προϋπόθεση για τη χρήση των παραπάνω συσκευών είναι η ύπαρξη ενεργούς σύνδεσης στο διαδίκτυο, στο χώρο από τον οποίο θα γίνει η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής στην αναφερόμενη συνεδρίαση, μπορούν τα μέλη να απευθύνονται είτε με την αποστολή ηλεκτρονικής επιστολής (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. είτε με κλήση στον αριθμό τηλεφώνου 2382350808, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ


Διαβάστηκε 192 φορές