Λίγα λόγια για το Urbact III (UrbSecurity)

Στο πλαίσιο του προγράμματος URBACT III  τον Απρίλιο του 2019 υποβλήθηκε αίτηση για την Φάση 1 στα δίκτυα σχεδιασμού δράσεων. Υποβλήθηκαν σε σύνολο 62 προτάσεις στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 525 εταίροι από 29 διαφορετικές χώρες. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης τον Ιούνιο 2019 η επιτροπή ενέκρινε τελικά 23 δίκτυα σχεδιασμού δράσεων.

Στο πλαίσιο του κύκλου ζωής των Δικτύων Σχεδιασμού Δράσεων, όλοι οι εταίροι θα καταρτίσουν ένα Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης. Επίσης θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν κάποιες λύσεις μικρής κλίμακας στις πόλεις τους, αναπτύσσοντας δεξιότητες, συγκεντρώνοντας τους τοπικούς φορείς και δημιουργώντας διακρατικές συμπράξεις.

Ο Δήμος Πέλλας ως εταίρος συμμετέχει στο δίκτυο σχεδιασμού δράσεων με το ακρωνύμιο UrbSecurity και τίτλο:  UrbSecurity – planning safer cities.

Η μεγάλη πρόκληση για ανθεκτικές, βιώσιμες και ασφαλείς πόλεις συναντά προβλήματα τα οποία το δίκτυο UrbSecurity καλείται να αντιμετωπίσει. Το δίκτυο επιθυμεί να συν-δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αστική ασφάλεια με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη της πόλης προσφέροντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, καλύτερο περιβάλλον που σημαίνει καλύτερη ζωή.
Ο επικεφαλής και οι εταίροι του έργου είναι:
1) Δήμος Leiria (Επικεφαλής του έργου)- Πορτογαλία
2) Δήμος Michalovce (Εταίρος)- Σλοβακία
3) Δήμος Πέλλας- Ελλάδα
4) Ένωση 5 περιφερειακών αναπτυξιακών εταιριών δήμων SZABOLCS (Εταίρος) – Ουγγαρία
5) Δήμος Parma  (Εταίρος)-Ιταλία
6) Unione Della Romagna Faentina (ένωση 6 κοινοτήτων) (Εταίρος)-Ιταλία
7) Longford (Εταίρος)-Ιρλανδία
8) Δημοτικό Συμβούλιο Μαδρίτης (Εταίρος)-Ισπανία
9) Mechelen (Εταίρος)- Βέλγιο

Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης και την υποβολή της αίτησης για την δεύτερη φάση και την έγκριση ξεκινήσαμε την κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης (Integrated Action Plan) του δήμου μας με την δυνατότητα εφαρμογής μέρος αυτού σε μικρής κλίμακας δράση.

Στο πλαίσιο αυτό προσκαλέσαμε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Γιαννιτσών για να υλοποιήσουν κάποιες δράσεις που θα οδηγήσουν στην ολοκλήρωση αυτού του έργου. Το κύριο θέμα μας αφορά στους δημόσιους χώρους – στην ικανοποίηση του πεζού πολίτη και η συμβολή όλων των φορέων από την πλευρά τους για μία πιο ποιοτική ζωή μέσα στην πόλη μας.

Ξεκινήσαμε με την υλοποίηση μίας μικρής έρευνας με την χρήση ενός ερωτηματολογίου και κάποιες συναντήσεις που μπορούν να καταλήξουν σε διάφορες μεθόδους ευαισθητοποίησης κάθε εμπλεκόμενου φορέα πχ αφίσα, βίντεο, δρώμενο στο δρόμο και ότι άλλο προταθεί από την πλευρά της ομάδας και είναι εφικτό στο πλαίσιο του διαθέσιμου χρόνου. Η δράση μας θα είναι πολύ σύντομη καθώς το χρονοδιάγραμμά μας φτάνει έως τους τρεις πρώτους μήνες του 2022.

 

 


 


Διαβάστηκε 504 φορές
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Δράση 1ου Γυμνασίου Γιαννιτσών »