Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 29-5-2023

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2023, ώρα 13:00', για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή κατάστασης υλοποίησης του προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου, οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Πέλλας στο Δημοτικό Συμβούλιο Πέλλας
2. Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας  «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου Πέλλας» (Α.Μ.30/2022, Πρ/μού:59.520,00€ με ΦΠΑ 24%)
3. Έγκριση ή μη του Πρακτικού Ι (πρακτικό προσωρινού αναδόχου) για το έργο «Αστική ανάπλαση στην περιοχή του ευρύτερου κέντρου πόλης των Γιαννιτσών»
4. Συμμόρφωση με την αριθ.169/2023 απόφαση Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση του 2ου Γυμνασίου Γιαννιτσών», Α.Μ.18/2018, Πρ/μου:665.367,79€ (με ΦΠΑ)»
5. Ανάκληση της αριθ.129/2023 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ.Πέλλας ως προς την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια «Προμήθεια υλικών άρδευσης για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας έτους 2023», (Α.Μ.5/2023. Πρ/μού:111.368,05€) και εκ νέου ανάδειξη προσωρινού αναδόχου
6. Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής αξίας 1.254,14€
7. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής 671,26€ για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου στην Κοινότητα Γιαννιτσών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 611 φορές