Παράταση προγράμματος αξιολόγησης αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών των κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας

Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την παράταση του προγράμματος αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών των κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας.

Από το Τμήμα Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι με βάση το υπ’αριθ.πρωτ. 1137/162286/06.06.2024 του Τμήματος Ζωοανθρωπονόσων της Διεύθυνσης υγείας του ΥΠ.Α.Α.Τ., η ενεργητική επιτήρηση που ακολουθεί την εαρινή εκστρατεία 2024 και συνίσταται στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών των κόκκινων αλεπούδων για τη λύσσα, λαμβάνει παράταση και θα ολοκληρωθεί την 30ή Σεπτεμβρίου 2024, σε όλες τις περιοχές εμβολιασμού.

Οι βασικές λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος εμβολιασμού καθορίζονται στην υπ’ αρ. 90/14812/17.01.2024 (ΑΔΑ: 9Υ834653ΠΓ-ΞΗΞ) Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Για το έτος 2024, προβλέπεται οι δικαιούχοι (κυνηγοί και φύλακες θήρας) να επιχορηγηθούν με το ποσό των πενήντα ευρώ (50€) για κάθε αλεπού που θανατώνεται ή έχει θανατωθεί στις περιοχές εφαρμογής του προγράμματος εμβολιασμού της άγριας πανίδας για τη λύσσα και προσκομίζεται στις κατά τόπους κτηνιατρικές αρχές, με βάση την υπό έκδοση ετήσια Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Υπενθυμίζεται ότι για την αποζημίωση, οι κυνηγοί ή θηροφύλακες υποβάλλουν αίτηση στις αρμόδιες τοπικές Κτηνιατρικές Αρχές, ενώ μαζί με κάθε δείγμα που προσκομίζουν υποβάλλουν συμπληρωμένο το «Έντυπο Αποστολής δειγμάτων για το Πρόγραμμα Ενεργητικής Επιτήρησης της Λύσσας», με απαραίτητη τη συμπλήρωση «Τοποθεσία συλλογής δείγματος/Γεωγραφικές Συντεταγμένες σημείου συλλογής.

Διαβάστηκε 245 φορές