Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου και Φορέων του Δήμου

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Με αφορμή τα περιλαμβανόμενα στην «Τελική Πρόταση αναδιάταξης των μονάδων του Ε.Σ.Υ.» του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όσον αφορά το Γενικό Νοσοκομείο Γιαννιτσών, οι παρακάτω εκπρόσωποι φορέων του Δήμου Πέλλας δηλώνουμε και διακηρύττουμε τα εξής:

Η πρόταση αναδιάταξης σύμφωνα με την οποία υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το Νοσοκομείο Γιαννιτσών, βρίσκει έντονα και μαχητικά απέναντί της σύσσωμη την κοινωνία και τους φορείς των Γιαννιτσών και του Δήμου Πέλλας. Η ένταση και η αντίθεσή μας, μεγαλώνει από τον τρόπο και την μέθοδο, με την οποία επιχειρείται, κατά σαφή παράβαση των υποτιθεμένων κριτηρίων αναδιάταξης, η υποβάθμιση του Νοσοκομείου Γιαννιτσών και η διοικητική και υπηρεσιακή υπαγωγή του σε άλλες μονάδες.

Με μεθόδους που εκφεύγουν των ορίων της νομιμότητας, η επιχειρούμενη, με τεχνάσματα και αδιαφανή κριτήρια, υποβάθμιση των ποιοτικών και ποσοτικών μεγεθών, της με διαφορά κορυφαίας νοσηλευτικής μονάδας της ευρύτερης περιοχής του πρώην Νομού Πέλλας, προκειμένου αυτή να υπαχθεί σε άλλη διοικητική έδρα, προκαλεί την έντονη και δριμεία αγανάκτηση και αντίθεσή μας, την οποία προτιθέμεθα να εκφράσουμε με κάθε τρόπο.

Η παρανόμως και ατέχνως επιχειρούμενη υποβάθμιση του Νοσοκομείου Γιαννιτσών, θα επιφέρει τεράστιο πλήγμα στο επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών δημόσιας υγείας σε ένα πληθυσμιακό δυναμικό άνω των 100.000 κατοίκων, με όλες τις παρεπόμενες δυσάρεστες συνέπειες. Οι απρογραμμάτιστες και ανερμάτιστες μειώσεις κλινών και συρρικνώσεις κλινικών, που περιλαμβάνονται στο σχέδιο αναδιάταξης, έρχονται σε προφανή και πλήρη αντίθεση, τόσο με την από χρόνων διαμορφωθείσα τροχιά ανάπτυξης και θεαματικής βελτίωσης όλων των μεγεθών και ποιοτικών στοιχείων του Νοσοκομείου Γιαννιτσών, όσο και με την αδιαμφισβήτητη υπεροχή του έναντι κάθε άλλου Νοσοκομείου στους τομείς των οργανικών και των αναπτυγμένων κλινών, της κτιριακής-ξενοδοχειακής και ιατροτεχνολογικής υποδομής, της τεχνικής αποδοτικότητας και όλων γενικώς των συγκριτικών στοιχείων.

Με βάση τα παραπάνω και με κινητήριο μοχλό το πνεύμα, τον παλμό και την δυναμική της μαζικής σύσκεψης φορέων της 11-7-2011, διακηρύττουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι:

 • Εκφράζουμε την έντονη αντίθεση και διαμαρτυρία μας σε κάθε απόπειρα υποβάθμισης και συρρίκνωσης του Γενικού Νοσοκομείου Γιαννιτσών.
 • Απαιτούμε την εφαρμογή δίκαιων, νόμιμων, ορθολογιστικών και αντικειμενικών κριτηρίων στην διαδικασία αναδιάταξης των μονάδων του Ε.Σ.Υ.
 • Μεταφέρουμε την καθολική λαϊκή απαίτηση των τοπικών κοινωνιών του Δήμου Πέλλας για αναβάθμιση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον νευραλγικό τομέα της δημόσιας υγείας, μέσα από διαδικασίες ανάπτυξης και βελτίωσης των υποδομών του Νοσοκομείου Γιαννιτσών.
 • Διατρανώνουμε την αντίθεσή μας σε κάθε μικροπολιτική και τεχνητή σκοπιμότητα και απόπειρα, αυξομείωσης των ποιοτικών και ποσοτικών μεγεθών του Νοσοκομείου Γιαννιτσών, με απώτερο στόχο την μείωση της λειτουργικής αποδοτικότητάς του και την διοικητική ένταξή του σε άλλες υποδεέστερες μονάδες.
 • Λέμε όχι στις αυθαίρετες και αμφιβόλου νομιμότητας προτάσεις αναδιάταξης των μονάδων του Ε.Σ.Υ. στην περιοχή μας, που θα πλήξουν άμεσα και καίρια την αποτελεσματικότητα και την αμεσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών δημόσιας υγείας στους απλούς πολίτες των τοπικών κοινωνιών.
 • Συμμετέχουμε, ενεργά και απερίσπαστοι από πάθη κατωτερότητας και επιβεβαίωσης, σε κάθε διαδικασία διαλόγου και διαβούλευσης, που στόχο και σκοπό έχει την βελτίωση του επιπέδου της δημόσιας υγείας, σε συνδυασμό με τον οικονομικό εξορθολογισμό κάθε περιττής δαπάνης και σπατάλης.
 • Με πυξίδα, την εμπεριστατωμένη, πλήρως αιτιολογημένη και αποδεικνυόμενη εισήγηση της Διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Γιαννιτσών, δηλώνουμε παρόντες σε κάθε πεδίο υπεράσπισης και προάσπισης της συνέχισης της άρτιας και αποδοτικής λειτουργίας του Νοσοκομείου Γιαννιτσών, σε συνέχεια της θεαματικά αυξανόμενης αποδοτικότητας των υπηρεσιών του.
 • Τα Γιαννιτσά και ο Δήμος Πέλλας απαιτούν και ζητούν να διατηρήσουν το Νοσοκομείο τους, γιατί δικαιούνται να το διατηρήσουν. Οι τεθείσες προϋποθέσεις αναδιάταξης, αλλά και οι απλές αρχές νομιμότητας, ισότητας και αναλογικότητας, καθιστούν παράνομη και έκνομη κάθε απόπειρα υποβάθμισης και συρρίκνωσης του Νοσοκομείου Γιαννιτσών. Η κοινωνία, οι αρχές και οι φορείς των Γιαννιτσών και του Δήμου Πέλλας, δεν θα επιτρέψουν αυθαιρεσίες και συμπλεγματικές μεθοδεύσεις, που θα στερήσουν τον λαό της περιοχής, από την προστασία του πολυτιμότερου αγαθού του. Από την προστασία της υγείας του.

Το παρόν ψήφισμα να κοινοποιηθεί στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον γενικό Γραμματέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον διοικητή της Γ΄ Υ.Π.Ε., στον αν. Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

 • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΛΑΣ
 • ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
 • ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
 • ΠΟΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

Γιαννιτσά 11 Ιουλίου 2011


Διαβάστηκε 3354 φορές