Πρόσκληση συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη Κρύας Βρύσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ 2019

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την αρ. 257/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβούλιου διενέργειας Ετήσιας Εμποροπανήγυρης Κρύας Βρύσης 2019 και τον αρ. 298/2018 Κανονισμού Λειτουργίας Υπαίθριας Αγοράς-Ετήσιας Εμποροπανήγυρης Κρύας Βρύσης στην πόλη της Κρύας Βρύσης από 28-08-2019 έως και 01-09-2019.

Στα πλαίσια της εμποροπανήγυρης καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής από 15/7/2019 έως 26/07/2019 στο γραφείο του Δημοτικού Καταστήματος Κρύας Βρύσης για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν στα τηλέφωνα 23823 51236 και 2382351212, ενώ αιτήσεις στο φαξ: 2382351222.

Στις εν λόγω αγορές συμμετέχουν πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας. Τη βεβαίωση αυτή εκδίδει ο δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών.

Για τη συμμετοχή στις υπαίθριες αγορές του παρόντος άρθρου απαιτείται έγκριση συμμετοχής. Οι εγκρίσεις δίδονται με κλήρωση ως εξής:α) σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο, β) 20% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών και σε κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα,άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα,γ) 10% σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα    επιτρεπόμενα στις αγορές του παρόντος.

Κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή τους στις υπαίθριες αγορές του παρόντος και υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης α'. Οι φορείς λειτουργίας μπορεί να καθορίζουν υπερβάλλοντα αριθμό θέσεων που προορίζονται αποκλειστικά για αδειούχους του άρθρου 45. Ειδικά, για τους αδειούχους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. του άρθρου 45 δίδεται μία θέση ανά τέσσερα (4) μέλη, τα οποία διαθέτουν βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 45 του νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 171/13-11-2017 τεύχος Α΄).Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν θέση στις εν λόγω αγορές.

Μετά από πρόταση της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών στον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, καθορίζονται με απόφασή του τα είδη που πωλούν οι τυφλοί με άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. Οι ενδιαφερόμενοι για τις συγκεκριμένες άδειες οφείλουν να έχουν την ιδιότητα του επαγγελματία των συγκεκριμένων ειδών που αιτούνται στο Δήμο για να δραστηριοποιηθούν και να διαθέσουν, αλλά η άσκηση της δραστηριότητάς τους εξαρτάται από την κατά περίπτωση ειδική άδεια του Δήμου Κ1 83-7286/21-01-2015.      

>> Μπορείτε να κατεβάσετε τον κανονισμό λειτουργίας κάνοντας κλικ εδώ.

>> Μπορείτε να κατεβάσετε τις Αιτήσεις για Λούνα Παρκ κάνοντας κλικ εδώ.

>> Μπορείτε να κατεβάσετε την Αίτηση για Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος κάνοντας κλικ εδώ.

>> Μπορείτε να κατεβάσετε την Αίτηση εκτός Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ένδυση, υπόδηση, κλπ.) κάνοντας κλικ εδώ.


Διαβάστηκε 1109 φορές