Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 20-8-2020

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 20-8-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30μ.μ., για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Προσδιορισμός πρόσθετων προσόντων για την έγκριση τακτικού προσωπικού Δ.Πέλλας, έτους 2020
2. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού Δ.Πέλλας, έτους 2021
3. Κατάρτιση σχεδίου 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας οικονομικού έτους 2020 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
4. Υποβολή κατάστασης υλοποίησης του προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου, οικονομικού έτους 2020 του Δ.Πέλλας στο Δ.Σ.Πέλλας
5. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Κοινότητας  Εσωβάλτων
6. Διαγραφή οφειλών
7. Διαγραφή κι επαναβεβαίωση οφειλών

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 476 φορές