Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 06-09-2022

Καλείστε σε έκτακτη συνεδρίαση την Τρίτη 06 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 09:00π.μ., που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τροποποίηση της αριθ. 266/2022 απόφαση Ο.Ε και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Πέλλας νέου σχεδίου-πρότασης για επιβολή τελών για τη συμμετοχή στην υπαίθρια βραχυχρόνια αγορά, στα πλαίσια της παραδοσιακής ετήσιας εμποροπανήγυρης της κοινότητας Γιαννιτσών

Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στη στενότητα των χρονικών περιθωρίων για άμεση ολοκλήρωση των απαραιτήτων ενεργειών/διαδικασιών για την πραγματοποίηση της διοργάνωσης (έναρξη στις 6/9/2022)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 561 φορές