Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εφαρμογή προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης

Ο Δήμος Πέλλας προτίθεται να συνεχίσει την εφαρμογή προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών (ρούχα, τσάντες, πάνινα παιχνίδια, παπούτσια κλπ.).

Η συγκεκριμένη δράση είναι εγκεκριμένη με την υπ΄αριθ. 391/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας.

Η υλοποίηση προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης  θα έχει τα εξής αναμενόμενα οφέλη για τον Δήμο:
• Μείωση των οικιακών αποβλήτων που οδηγούνται προς ταφή, με αποτέλεσμα πολλαπλά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη
• Συμμόρφωση με το εγκεκριμένο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και κατ΄επέκταση το Τοπικό Σχέδιο  Διαχείρισης του Δήμου
• Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των δημοτών
• Ενίσχυση της  υποστήριξης των κοινωνικά ευπαθών ομάδων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να αναλάβουν, σε συνεργασία με τον Δήμο, την ολοκληρωμένη διαχείριση του ρεύματος των μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών και ειδικότερα:
• Την δωρεάν τοποθέτηση 80-100 κάδων ειδικών προδιαγραφών για τη συλλογή των μεταχειρισμένων ρούχων σε σημεία που υποδεικνύονται από την Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Καθαριότητας  του Δήμου
• Την συλλογή των υλικών με μέσα της εταιρίας
• Την προδιαλογή των συλλεγόμενων υλικών με στόχο την επιστροφή ενός ποσοστού των επαναχρησιμοποιήσιμων ενδυμάτων στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου
• Την προώθηση των μη επαναχρησιμοποιήσιμων υλικών προς ανακύκλωση.
• Την εφαρμογή τακτικών δράσεων ενημέρωσης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των δημοτών
• Την έκδοση πιστοποιητικού παράδοσης, με την ακριβή ποσότητα σε κιλά κάθε φορτίου προς ανακύκλωση, για χρήση στατιστικών και ενημέρωσης από τον Δήμο (ΗΜΑ)
• Την εφαρμογή ήδη του συστήματος συλλογής σε άλλους δήμους/φορείς τουλάχιστον για ένα εξάμηνο

Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο ΗΜΑ και να διαθέτει όλες τις απαραίτητες από τον νόμο άδειες (Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς μη επικίνδυνων υλικών, Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, Ασφάλεια αστικής ευθύνης για την συλλογή), τις οποίες θα προσκομίσει με την προσφορά.

Σχετικές προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν στην διεύθυνση:
Δήμος Πέλλας
Τμήμα Ανακύκλωσης,  
ΧηΔημητρίου & Εθν. Αντιστάσεως,
58100 Γιαννιτσά
το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 25/02/2023

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 522 φορές