Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΓΟΡΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ  ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ «ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ ΘΕΟΤΟΚΙΑ» της 22/07/2024 με αριθμό πρωτ: 19808  
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α'138) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ «ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ-ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΤΗΡΟΣ» ΤΗΝ 4,5,6/08/2024 με αρ. πρ. 19595  
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 1 2024 της ΔΕΥΑ Πέλλας
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΓΟΡΑ / ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ «Προφήτη Ηλία» της Δημοτικής Κοινότητας Αγροσυκιάς, με αριθμό πρωτ. 17977/04.07.2024  
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΓΟΡΑ / ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ «Αγίας Παρασκευής» της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πέλλας, με αριθμό πρωτ. 17978/04.07.2024  
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΓΟΡΑ / ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ «Αγίου Παντελεήμονος - Αθυριώτικα 2024» της Δημοτικής Κοινότητας Αθύρων, με αριθμό πρωτ. 17982/04.07.2024  
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΓΟΡΑ / ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ «Εσωβάλτων - Αγίου Πνεύματος» της 28/05/2024 με αριθμό πρωτ. 13977  
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΓΟΡΑ / ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ «Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου» της Δημοτικής Κοινότητας Πέλλας, με αριθμό πρωτ. 15728/11.06.2024  
Σελίδα 1 από 110