Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Ο Δήμαρχος Πέλλαςέχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 3852/2010 περί επιλογής «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης» όπως τροποποιήθηκε με την…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ο Δήμος Πέλλας (NUTS: EL524) διενεργεί ηλεκτρονικό διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ…

Προμήθεια υλικών άρδευσης

Παρασκευή, 16 Φεβρουάριος 2024
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ο Δήμος Πέλλας (NUTS: EL524) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υλικών άρδευσης για τις ανάγκες…
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δέκα οκτώ (18) ατόμων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση του Προγράμματος…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ο Δήμος Πέλλας (NUTS: EL524) διενεργεί ηλεκτρονικό διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό για την Προμήθεια  πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Δημοτικών…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ο Δήμος Πέλλας προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αντικατάσταση αγωγών εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Κρύας Βρύσης,…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ο Δήμος Πέλλας προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ, Δ.Ε.…
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ο Δήμαρχος Πέλλας έχοντας υπόψη 1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 περί «Αρμοδιοτήτων Δημάρχου»2) Tις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ο Δήμος Πέλλας προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Κ. ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ Δ.…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ο Δήμος Πέλλας προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ,  Δ.Ε.…
Σελίδα 1 από 106