Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ…
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ…
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ…
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ…
Ο Δήμος Πέλλας προκηρύσσει πρόχειρο  διαγωνισμό με προσφορά ενιαίο ποσοστό έκπτωσης  (άρθρ. 5  του Ν.3669/08) για την εκτέλεση του έργου: . "Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στην…
Ο Δήμαρχος Πέλλας Διακηρύττει ότι:   Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία , κατόπιν της υπ αριθμ. 38/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, η εκμίσθωση του δημοτικού…
Ο Δήμαρχος Πέλλας κ. Στάμκος Γρηγόριος προκηρύσσει φανερό – πλειοδοτικό διαγωνισμό εκμίσθωσης αγροτεμαχίων, αγροκτήματος τοπικής κοινότητας  Αγίου Γεωργίου. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την περιληπτική…
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την :…
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ διακηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ) ΚΑΙ…
Ο Δήμαρχος Πέλλας κ. Στάμκος Γρηγόριος προκηρύσσει φανερό – πλειοδοτικό διαγωνισμό εκμίσθωσης αγροτεμαχίων  , αγροκτήματος τοπικής κοινότητας  Αγίου Λουκά. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την…
Σελίδα 106 από 107