Δήλωση βοσκής έτους 2015

Ο Δήμαρχος Πέλλας
Ανακοινώνει ότι :

Οι κτηνοτρόφοι του Δήμου Πέλλας, οι οποίοι προτίθενται να κάνουν χρήση του δικαιώματος βοσκής για το έτος 2015, θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 24-20/10/58, του άρθρου 1 του Ν. 1080/80 καθώς και του άρθρου 3 και 5 του Ν.Δ. 318/69.

Οι δηλώσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την 31 Μαρτίου 2015 στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Πέλλας και συγκεκριμένα :
Α) Για τη δημοτική ενότητα Γιαννιτσών στο δημοτικό κατάστημα Γιαννιτσών (Δημαρχείο) – γραφείο εσόδων (1ος όροφος).
Β) Για τη δημοτική ενότητα Κρύας Βρύσης στο δημοτικό κατάστημα Κρύας Βρύσης – γραφείο 8 (2ος όροφος).
Γ) Για τη δημοτική ενότητα Μ. Αλεξάνδρου στο δημοτικό κατάστημα Γαλάταδων – γραφείο 7 (ισόγειο).
Δ) Για τη δημοτική ενότητα Πέλλας στο δημοτικό κατάστημα Πέλλας (1ος όροφος).
Ε) Για τη δημοτική ενότητα Κύρρου στο δημοτικό κατάστημα Ν. Μυλοτόπου (ισόγειο).

Οι κτηνοτρόφοι που δεν θα υποβάλλουν δήλωση δεν θα συμπεριληφθούν στις καταστάσεις βοσκής και δεν θα εκδίδονται για αυτούς βεβαιώσεις κατοχής ζώων και βοσκής για οποιαδήποτε χρήση.

Διαβάστηκε 3450 φορές