Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 20-11-2015

Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο  : 2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1) Μυστακίδου Πολύμνια, μέλος της Ο.Ε.
2) Επιτροπάκης Αθανάσιος, μέλος της Ο.Ε.
3) Ξηρός Βασίλειος, μέλος της Ο.Ε.
4) Στεργιούλας Δημήτριος, μέλος της Ο.Ε.
5) Ανδρεάδης Γεώργιος, μέλος της Ο.Ε.
6) Αρνάκης Τιμόθεος , μέλος της Ο.Ε.
7) Καραμπατζάκης Αντώνιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.                                                      
                                                
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής».
    Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις  20-11-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30μ.μ. για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 & 75 του Ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Άσκηση ανακοπής και κατάθεση αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της από 2/11/2015 δήλωσης κατάσχεσης της Αθηνάς Εξάρχου του Αναστασίου εις χείρας τραπεζικών ιδρυμάτων ως τρίτων
2. Διάθεση πίστωσης 4.244,24€ για συντήρηση και επισκευή των παλαιών σφαγείων Κρ.Βρύσης Δ.Πέλλας
3. Διάθεση πίστωσης 3.250,00€ για προμήθεια υλικών για την κατασκευή σκέπαστρου σκάλας Δημ. Σχολείου Πενταπλατάνου Δ.Πέλλας
4. Διάθεση πίστωσης 1.017,90€ για προμήθεια ειδών για τις ανάγκες επισκευής και συντήρησης δημοτικών χώρων Δ.,Ε. Μεγ. Αλεξάνδρου Δ.Πέλλας
5. Διάθεση πίστωσης 1.591,00€ για προμήθεια υλικών για την συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων πρασίνου Δ.Πέλλας
6. Διάθεση πίστωσης 267,46€ για προμήθεια σιδηρού υλικού για τις ανάγκες του γηπέδου Καρυώτισσας και Δημοτικού Σχολείου Πενταπλατάνου Δ.Πέλλας
7. Διάθεση πίστωσης 461,25€ για προμήθεια κάγκελου περίφραξης 7μΧ1,55 βαρέου τύπου 20Χ20 με κουπαστή και προμήθειας κοιλοδοκού 50Χ50Χ1,60 για τις ανάγκες του 5ου Δημοτικού Σχολείου Γιαννιτσών Δ.Πέλλας.
8. Διάθεση πίστωσης 1.431,72€ για προμήθεια υδρορροών για τις ανάγκες του 1ου Γυμνασίου Γιαννιτσών Δ.Πέλλας.
9. Διάθεση πίστωσης 519,00€ για προμήθεια σιδηρού υλικού για τις ανάγκες περίφραξης του ΕΠΑΛ Κρ.Βρύσης Δ.Πέλλας.
10. Διάθεση πίστωσης 507,38€ για προμήθεια σπόρου γκαζόν και αγριάδας για τις ανάγκες κοινόχρηστων χώρων πρασίνου Δ.Πέλλας.
11. Διάθεση πίστωσης 2.997,73€ για προμήθεια φυτοφαρμάκων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου Δ.Πέλλας.
12. Διάθεση πίστωσης 1.632,35€ για προμήθεια πινακίδας ρύθμισης κυκλοφορίας και συστημάτων σήμανσης για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας.
13. Διάθεση πίστωσης 1.230,00€ για προμήθεια υλικών (σπιράλ πετρελαίου Φ18, ακροφύσια καυστήρων, βαλβίδα ασφαλείας, κυκλοφορητής) για τις ανάγκες συντήρησης και επισκευής 2 λέβητων–καυστήρων 1ου και 2ου ΕΠΑΛ Πενταπλατάνου Δ.Πέλλας
14. Διάθεση πίστωσης 3.123,14€ για προμήθεια αναλώσιμων ειδών μηχανογράφησης, ανταλλακτικών Η/Υ και περιφερειακών συσκευών για τις ανάγκες των Διοικητικών Υπηρεσιών Δ.Πέλλας
15. Διάθεση πίστωσης 11.063,00€ για προμήθεια υλικών για την συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου Δ.Πέλλας
16. Έγκριση ή μη πρακτικού τεχνικών προσφορών του ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «προμήθεια εξοπλισμού βιβλιοθήκης στην Πέλλα για το κτίριο Βιβλιοθήκη – Πινακοθήκη Πέλλας», Α.Μ.19/2014, Πρ/μού:99.999,00€.
17. Έγκριση ή μη Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών-Τεχνικών προσφορών κι Αξιολόγησης αυτών του ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια: «προμήθεια τροφίμων, γάλακτος υπαλλήλων Δ.Πέλλας και των Νομικών Προσώπων Δ.Πέλλας από 1-10-2015 έως 30-9-2016», Α.Μ.13/2015, Πρ/μου:195.278,34€ με ΦΠΑ.
18. Έγκριση ή μη πρακτικού ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο: «Ανάπλαση Πλατανότοπου με παρεμβάσεις ήπιας μορφής», Α.Μ.10/2015 (επικαιροποίηση της 4/2013), Πρ/μού:310.000,00€ (με ΦΠΑ).
19. Αποδοχή δωρεάς βιβλίων.
 

     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

      ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 2931 φορές