Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 29-8-2018

Γιαννιτσά, 28-08-2018
Αριθμ. Πρωτ.: 21352
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1) Παπαδόπουλος Κων/νος, μέλος της Ο.Ε. 
2) Σκορδής Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
3) Σεραϊδης Πέτρος, μέλος της Ο.Ε.
4) Λούσπα Ερασμία, μέλος της Ο.Ε.
5) Δεληγιαννίδης Κων/νος, μέλος της Ο.Ε.
6) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
7) Καστερίδης Ευστάθιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Αρνάκης Τιμόθεος, μέλος της Ο.Ε

ΘΕΜΑ: "Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής"

Kαλείστε, όπως προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις 29-08-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μεσημβρίας για την λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 & 75 του Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος δημοτικού οικοπέδου (αριθμ. 221β Ο.Τ.) εμβαδού 2.912 τ.μ. για τη λειτουργία του Λούνα – Πάρκ στα πλαίσια της Εμποροπανήγυρης Γιαννιτσών για το 2018

Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στην άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας εκμίσθωσης του ανωτέρω χώρου για τη λειτουργία του Λούνα – Πάρκ στα πλαίσια της Εμποροπανήγυρης Γιαννιτσών για το 2018, δεδομένης της στενότητας των χρονικών περιθωρίων, αφού η παραδοσιακή εμποροπανήγυρη Γιαννιτσών διεξάγεται από 06 έως 13 Σεπτεμβρίου έκαστου έτους.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε
ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ


Διαβάστηκε 815 φορές