Ανακοίνωση για την Αποκομιδή Ογκωδών Αστικών Απορριμμάτων

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου Πέλλας, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων που διαθέτει για την διατήρηση της καθαριότητας, προβαίνει στην παρούσα ανακοίνωση με σκοπό την ενημέρωση και την ενεργοποίηση της συνεργασίας μεταξύ πολιτών και Δήμου ώστε να πετύχουμε μαζί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το Δήμο μας.

Το θέμα της καθαριότητας είναι πλέον σύνθετο και απαιτητικό και δεν περιορίζεται στην περισυλλογή των τυπικών οικιακών απορριμμάτων (αστικών αποβλήτων). Η κάθε κατηγορία (αστικά, συσκευασίες, ογκώδη, μπάζα, κηπευτικά) πρέπει να ακολουθεί διαφορετική διαχείριση και σε καμία περίπτωση δεν είναι ανεκτή η παράνομη απόθεση σε κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς μη αδειοδοτημένους χώρους.

Οι λάθος νοοτροπίες του παρελθόντος πρέπει να μας βρουν όλους απέναντι. Το καθαρό και πολιτισμένο περιβάλλον απαιτεί την συμβολή όλων μας δεν είναι απλά μία νομική υποχρέωση.

Ενημερώνουμε ειδικότερα:

1.1 Προϊόντα Ανακαινίσεων- Κατασκευών (Μπάζα)

Ο Δήμος Πέλλας δεν υποχρεούται στη συλλογή τους, ανεξαρτήτως του όγκου τους, επίσης είναι σοβαρή παράβαση η απόθεσή τους σε κοινούς κάδους. Υποχρεωτικά τα απόβλητα της συγκεκριμένης κατηγορίας αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χύδην απόρριψη των αποβλήτων αυτών. Για το λόγο αυτό οι υπεύθυνοι ιδιοκτήτες ή εργολάβοι υποχρεούνται να τα απομακρύνουν με δικά τους μέσα (πχ ενοικιαζόμενοι κάδοι μπαζών)  και να τα διαθέσουν σε νόμιμα αδειοδοτημένους για το σκοπό αυτό χώρους.

Ενδεικτικά στην περιοχή μας λειτουργούν: Κοσμίδης ΑΕΚΚ - Μονάδα Ανακύκλωσης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών Κατεδαφίσεων, Μονάδα Ανακύκλωσης ΑΕΚΚ Αϊβαζίδης Μελέτης, Ανακυκλώσεις Πέλλας, «Άτλας Σκυρόδεμα Ε.Π.Ε., ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.Κ.Κ. ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΩΝ.»


1.2 Ογκώδη (έπιπλα, στρώματα, χαλιά, κλαδέματα κτλ)

Τα ογκώδη δεν παραλαμβάνονται από το σύστημα αποκομιδής των απορριμμάτων του Δήμου. Η αποκομιδή τους αποτελεί εργασία που επιβαρύνει ιδιαίτερα τις λειτουργικές δαπάνες του Δήμου (με έξοδα κίνησης και συντήρησης οχημάτων, μισθοδοσίας κ.α.).

Στο πλαίσιο βελτίωσης της οργάνωσης και εξορθολογισμού των εργασιών της Υπηρεσίας Καθαριότητας, η Δημοτική αρχή έχει δρομολογήσει τη δημιουργία ειδικών σημείων συγκέντρωσης των παραπάνω απορριμμάτων («Πράσινα Σημεία»). Μέχρι τη δημιουργία των σημείων αυτών, η αποκομιδή τους γίνεται σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:  

1. Οι ενδιαφερόμενοι για την απόρριψη των παραπάνω απορριμμάτων μπορούν να τα μεταφέρουν στις αδειοδοτημένες για αυτόν τον σκοπό επιχειρήσεις.
2. Σε περίπτωση αδυναμίας του ενδιαφερόμενου να τα μεταφέρει με ίδια μέσα, αυτός οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία Καθαριότητας εγγράφως, ώστε να προβεί στη μεταφορά τους, από κατάλληλο χώρο και βάσει του προγράμματος αποκομιδής.

Στην ως άνω περίπτωση ο ενδιαφερόμενος οφείλει να αποθέσει τα ογκώδη απορρίμματα σε σημείο που δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων την καθορισμένη ημερομηνία που του έχει οριστεί από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου (ή το νωρίτερο το προηγούμενο βράδυ).

Τα ογκώδη αντικείμενα (έπιπλα, στρώματα κλπ) θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από οργανικά απορρίμματα ή μπάζα. Το βάρος των συγκεκριμένων απορριμμάτων κάθε ιδιοκτησίας ανά μήνα να μην είναι μεγαλύτερο από 50-70 kgr.

Ειδικότερα για τα κλαδιά και τα φύλλα, ο όγκος τους να καταλαμβάνει χώρο μέχρι το ήμισυ της χωρητικότητας της καρότσας ανοιχτού ημιφορτηγού (3-4 κυβικά μέτρα).

Για την εύκολη φόρτωσή τους τα φύλλα, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κλπ συσκευάζονται σε ανθεκτικούς ειδικούς βιοδιασπώμενους σάκους. Τα υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαδιά, κλπ συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια, δεμένα με ανθεκτικό σχοινί ή σύρμα.

Τονίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν συλλέγονται προϊόντα αποκλάδωσης δενδροπερίβολων, κτημάτων και γενικότερα αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Για την απόρριψη υπερβολικά μεγάλης ποσότητας ογκωδών απορριμμάτων (μεγαλύτερες των ανωτέρω ορίων) οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να τα μεταφέρουν με ίδια μέσα και έξοδα, στους αδειοδοτημένους χώρους.

1.3 Ογκώδη (ηλεκτρικά)

Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, όπως παλιά πλυντήρια, ψυγεία, κουζίνες, κλιματιστικά, ηλεκτρικά σώματα θέρμανσης, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, υπολογιστές, φωτοτυπικά, ηλεκτρικοί λαμπτήρες, και γενικά κάθε τι που λειτουργεί με ρεύμα ή με μπαταρίες καθώς και τα τηλέφωνα και καλώδια, θεωρούνται ειδικά απορρίμματα και πρέπει να συλλέγονται χωριστά.

Τα απόβλητα αυτά πρέπει να μεταφέρονται από τους ενδιαφερόμενους στους ειδικούς χώρους υποδοχής που τους υποδεικνύει ο Δήμος (Υπηρεσία Καθαριότητας). Ειδικότερα για τις μεγάλες μεγέθους ηλεκτρικές συσκευές για τους κατοίκους που δεν μπορούν να τα μεταφέρουν μόνοι τους, ο Δήμος μπορεί να τα παραλάβει έξω από το χώρο τους και να τα μεταφέρει στους χώρους υποδοχής, ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων. Ενημερώνουμε ότι ιδιωτικές επιχειρήσεις πώλησης ηλεκτρικών ειδών διατίθενται να τις παραλάβουν προς ανακύκλωση δωρεάν είτε ακόμη με επιβράβευση.

Καταλήγοντας ενημερώνουμε ότι η ρίψη ογκωδών αντικειμένων στο περιβάλλον  με αποτέλεσμα την ρύπανση του (ρέματα, αγρούς, οικόπεδα) είναι μία άκρως αντικοινωνική συμπεριφορά και συνιστά ποινικό αδίκημα βάσει του Ν. 5037/2023.

Σε περίπτωση μη τήρησης όλων των ανωτέρω, η απόρριψη ογκωδών απορριμμάτων θεωρείται ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων στο περιβάλλον και τιμωρείται με πρόστιμο, κυμαινόμενο κατά περίπτωση.

Το σημαντικότερο είναι ότι η καθαριότητα της πόλης, των οικισμών και της υπαίθρου δεν είναι απλά μία υποχρέωση νομική αλλά μία συνθήκη για την ποιότητα της διαβίωσής μας και της υγείας μας.

Η συνεργασία όλων μας είναι απαραίτητη για έναν καλύτερο Δήμο.


Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2382083227 (τμ. Καθαριότητας) – 2382083282 (τμ. Πρασίνου) 2382350824 (τμ. Ανακύκλωσης)

Από το Γραφείο Τύπου

Διαβάστηκε 316 φορές